Amerykański Program Ochrony Whistleblowerów

Administracja publiczna w USA zachęca i chroni Whistleblowerów.

Ustawa Dodd Frank nie tylko wzmocniła ochronę whistleblowerów, ale nawet przyznaje im prawo do wynagrodzenia (do 30%) grzywny nałożonej za ujawnione nieprawidłowości.

  1. The Whistleblower Protection Program
  2. The Institute for Fraud Prevention – IFP (Instytut ds. Zwalczania Oszustw):  
  3. Blowing The Whistle
  4. Transparency International

 

I WANT YOU TO BLOW THE WHISTLE ON WASTE, FRAUD AND ABUSE BY US GOVERNMENT CONTRACTORS

„CHCĘ ABYŚ TY DENUNCJOWAŁ MARNOTRASTWO, OSZUSTWA I NADUŻYCIA  ZLECENIOBIORCÓW ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH!”