Szereg krótkich szkoleń tematycznych i specjalistycznych adresowany jest do osób zatrudnionych bezpośrednio w kontroli i audycie wewnętrznym lub ponoszących odpowiedzialność za kontrolę lub audyt wewnętrzny w swojej organizacji. Dedykowany jest każdemu, kto pragnie udoskonalić swoje umiejętności zarządzania przez wykorzystanie i stosowanie pozytywnych aspektów audytu wewnętrznego oraz procesów zarządzania ryzykiem.

 


WARSZTATY PRAKTYCZNE

Uczestnicy

Kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni lub zewnętrzni, kadra kierownicza firm, osoby zamierzające przekwalifikować się do pełnienia funkcji audytora lub kontrolera wewnętrznego.

 

Cel warsztatów

Celem warsztatu jest poszerzenie wiedzy w zakresie zarządzania ryzykiem w dziale audytu wewnętrznego lub kontroli wewnętrznej, w odniesieniu do wytycznych międzynarodowych w zakresie przeprowadzania audytu lub kontroli i przygotowanie audytorów do pełnienia roli doradczej w tym zakresie.

W wyniku uczestnictwa w warsztacie słuchacze powinni:

 • rozumieć potrzebę zarządzania ryzykiem audytu,
 • rozumieć potrzebę wprowadzenia procedur zarządzania ryzykiem w dziale audytu,
 • podejmować świadome decyzje w zakresie współpracy z zespołem zarządzania ryzykiem w organizacji,
 • znać czynniki ryzyka w audycie i je rozróżniać,
 • identyfikować podstawowe ryzyka w organizacji,
 • rozumieć pojęcie ciągłości działania i sytuacji kryzysowej,
 • potrafić stworzyć mapę ryzyka w organizacji,
 • potrafić stworzyć mapę ryzyka w audycie dla konkretnego audytowanego obszaru,
 • identyfikować ryzyka dot. etyki audytora,
 • znać modele i techniki z obszaru zarządzania ryzykiem, aby dawać obiektywne zapewnienie dot. funkcjonowania zarzadzania ryzykiem w swojej organizacji.

 

Program warsztatów

 • Standardy audytu i kontroli w odniesieniu do analizy ryzyka,
 • Mapa ryzyka, jako podstawa do planowania audytu lub kontroliRoczny plan audytu lub kontroli,
 • Identyfikacja ryzyka w audycie lub w kontroli,
 • Analiza i zarządzanie ryzykiem audytu lub kontroli,
 • Audyt, jako wartość dodana dla zarządzania ryzykiem w organizacji – działanie doradcze,
 • Ryzyka w obszarze etyki pracy audytora.
 • Praktyczny warsztat analizy ryzyka przez audytora przed audytem i zarządzania ryzykiem audytu w związku z jego realizacją

 

Osoby prowadzące

Anna Słodczyk – konsultant ds. zarządzania ryzykiem, mgr inż. elektronik, dypl. risk manager, ASA Consulting Tychy (CRISC, EITCA/IS, ISO/IEC 27001, OHSAS 18001, IPMA D)
Specjalizacja: ryzyko operacyjne, ryzyko zawodowe, ryzyko projektu, ryzyko techniczne (w oparciu o opracowaną metodykę autorską), ryzyko w kontroli zarządczej, ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji.
Główne certyfikaty: międzynarodowy certyfikat zarządzania ryzykiem CRISC, europejski certyfikat bezpieczeństwa IT EITCA/IS, audytor wiodący ISO/IEC 27001, audytor wiodący OHSAS 18001. Posiada również certyfikaty:certyfikat zarządzania projektami IPMA D, inżynier bezpieczeństwa informacji Isec Man.

 

Udział przyznaje

 • 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

         Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

 • 12 punktów CPE - Punkty CPE nadawane przez NASBA

        

Numer identyfikacyjny PIKW w Rejestrze CPE 129051  / Registry ID: 129051

PIKW is registered with the National Association of State Boards of Accountancy (NASBA) as a sponsor of continuing professional education on the National Registry of CPE Sponsors. State boards of accountancy have the final authority on the acceptance of individual courses for CPE credit. Complaints regarding registered sponsors may be submitted to the National Registry of CPE
 

Miejsce realizacji

Warszawa, możliwe miejsca realizacji :

Siedziba PIKW, ul. Sienna 93 lok.35 

Hotel Colibra, ul. Wolska 191,

Centrum szkoleniowe BusinessRoom,  ul. Grójecka 1/3

opcjonalnie - Ruda Śląska*

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

 

Uczestnictwo w warsztatach

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz  Zgłoszenie_udziału

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz  Oswiadczenie_VAT

 

Kontakt 

Joanna Juchnowicz - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail:j.juchnowicz@pikw.pl

(22) 654 10 44| kom. 533 220 400 | fax (22) 620 94 36

...............................................  Serdecznie zapraszamy do udziału  ...................................................