Miejsce realizacji: Warszawa; Cena: 720.00; Termin realizacji: 20-09-2019 - 20-09-2019Zapisy do: 19-09-2019 pozostało 2 dni

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób reprezentujących organizacje, które mają już wdrożony system zarządzania jakością wg norm ISO 9000.

 

Każda organizacja posiadająca wdrożony system zarządzania powinna go utrzymywać i doskonalić, a jednym z narzędzi do tego służących jest audit. Umożliwia on niezależną i bezstronną ocenę przebiegu procesów w organizacji poprzez wykazanie występujących w nich mocnych i słabych stron. Jest to podstawą do wprowadzenia zmian i dalszego doskonalenia organizacji i dlatego dla każdej uczącej się organizacji niezbędne jest tego typu szkolenie.

Cel szkolenia

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych auditów systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015. Szkolenie oparte jest o zalecenia nowej normy PN-EN ISO 19011:2012 i uwzględnienia różne techniki auditowania, psychologiczne aspekty auditu oraz wymagania odnośnie auditorów i ich zachowania podczas auditów.

Program szkolenia

Zagadnienia przepracowane z uczestnikami szkolenia:

 1. Zarys struktury i podstawowych wymagań normy ISO 19011:2011
 2. Terminy i definicje stosowane przy auditowaniu
 3. Podstawowe zasady auditowania
 4. Rodzaje kryteriów auditów
 5. Zarządzanie programem auditów
 6. Działania auditowe, ze szczególnym uwzględnieniem:
 • Przygotowanie planu auditu – auditowanie zintegrowanych systemów zarządzania - Ćwiczenie
 • Przygotowanie się do auditu – dokumenty robocze - Ćwiczenie
 • Techniki przeprowadzania auditu - Ćwiczenie
 • Raportowanie niezgodności i spostrzeżeń z auditu - Ćwiczenie
 • Sporządzanie raportu z auditu
 1. Przeprowadzanie działań po auditowych
 2. Kompetencje, pożądane cechy i ocena auditorów
 3. Psychologia auditu.
 4. Test końcowy

Prowadzący

Jarosław Czerechowski - Certyfikowany audytor ds. Kontroli Wewnętrznej CICA (USA), Certyfikowany audytor Systemów Zarządzania Jakością IRCA QMS (GB), audytor INK EFQM (NL), auditor Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, audytor wewnętrzny Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej II Stopnia, Członek Zarządu Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej - IIC Polska. Z wykształcenia mgr ekonomii, absolwent studiów podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie Organizacji i Zarządzania oraz Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie w zakresie Audytu i Kontroli. Problematyką wdrażania i audytowania systemów zajmuje się od 2001r. Początkowo, jako pełnomocnik ds. zarządzania jakością, następnie jako wdrożeniowiec systemów w jednostkach sektora publicznego oraz auditor certyfikowanych systemów zarządzania jakością - z ramienia PCBC. Równocześnie zajmował się nadzorowaniem problematyki w zakresie: 

 • doskonalenia badań audytowych i procedur kontrolnych;
 • wdrażania systemowych rozwiązań w zakresie oceny skuteczności i efektywności realizacji planów   strategicznych;
 • analizy ryzyka i diagnozowania obszarów wymagających doskonalenia; 
 • wdrażania systemowych rozwiązań w zakresie celów jakościowych;
 • wdrażania kontroli zarządczej w jednostce.

Udział przyznaje

 • 6 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

          Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

Miejsce realizacji

 • Warszawa Centrum lub Wola - dokładne miejsce realizacji zostanie określone w informacji mailowej, wysłanej do uczestników szkolenia na 7 dni przed terminem realizacji.

   

  (*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierzhttps://www.pikw.pl/ts/files/010/public/formularz_zgloszeniowy_1.pdf

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz  Oświadczenie_VAT

 Kontakt

Karolina Kolasa - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: k.kolasa@pikw.pl

(22) 620 95 40| kom. 533 606 007 | fax (22) 620 94 36

   Zapraszamy do udziału 

 

ISO