Miejsce realizacji: Warszawa; Cena: 1285.00; Termin realizacji: 10-06-2019 - 11-06-2019Zapisy do: 07-06-2019 pozostało 17 dni
"Jak skutecznie wdrożyć w organizacji system zgłaszania nadużyć"?

 

Uczestnicy 

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, zarówno z biznesu jak i administracji publicznej, zainteresowanych skutecznym zapobieganiem i wykrywaniem różnego
rodzaju nadużyć w organizacji. Tematyką szkolenia powinna w szczególności zainteresować kadrę kierowniczą organizacji, osoby odpowiedzialne w organizacji za obszar compliance, bezpieczeństwo, audyt lub kontrolę wewnętrzną.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest:

 • uświadomienie słuchaczom kim jest sygnalista i jaką rolę odgrywa w obszarze bezpiecznego funkcjonowania każdej organizacji (omówienie różnic w definicji sygnalisty
  w rozumieniu UJŻP i przepisów unijnych, wskazanie efektywności whistleblowingu w wykrywaniu nadużyć)
  ,
 • przedstawienie słuchaczom polskich wymogów prawnych w zakresie funkcjonowania anonimowych systemów zgłaszania nieprawidłowości, również w kontekście RODO (rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 2017 r. oraz ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu),
 • wskazanie słuchaczom najistotniejszych elementów procesu wdrażania w organizacji systemu zgłaszania nadużyć, od których będzie zależała jego skuteczność.
 • zapoznanie słuchaczy z niezbędnymi funkcjonalnościami systemu whistleblowingu.

Program 

 1. Otoczenie sygnalistów (skala nieprawidłowości i zagrożeń nadużyciami).
 2. Definicja sygnalisty (definicja sygnalisty w rozumieniu UJŻP i przepisów unijnych).
 3. Regulacje prawne dotyczące sygnalistów (dyrektywy, rezolucje i zalecenia instytucji
  europejskich oraz polskie przepisy prawa).
 4. Efektywność anonimowych zgłoszeń (m.in. badania ACFE i międzynarodowych firm
  doradczych).
 5. Praktyczne aspekty wdrażania systemu whistleblowingu (omówienie etapów wdrażania systemu z uwzględnieniem wymogów prawa, w tym RODO oraz dobrych praktyk, możliwość warsztatów z wykorzystaniem nowoczesnej platformy do anonimowej komunikacji).

 

Forma szkolenia: Wykład interaktywny, studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja.

Prowadzący 

Były funkcjonariusz Policji oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jako oficer pionu kryminalnego Policji (m.in. naczelnik wydziału kryminalnego) przez lata zajmował się zwalczaniem różnych form przestępczości, w tym także gospodarczej. Jako zastępca, a następnie naczelnik wydziału analiz w CBA zarządzał oraz aktywnie rozwijał profesjonalną komórkę analiz strategicznych i wywiadowczych odpowiedzialną za identyfikację istotnych zagrożeń korupcyjnych oraz działań godzących w interesy ekonomiczne państwa.

Obecnie, w jednej ze spółek Skarbu Państwa odpowiada za obszar kontroli wewnętrznej oraz bezpieczeństwa wewnętrznego.

Prezes zarządu spółki kapitałowej zajmującej się wdrażaniem systemów przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów, m.in. z wykorzystaniem nowoczesnej aplikacji do anonimowej komunikacji (whistleblowing platform).

Wykładowca z zakresu przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów, whistleblowingu, bezpieczeństwa informacji, analizy informacji. Uczestnik i prelegent na licznych konferencjach.

Certyfikowany analityk kryminalny i kontroler wewnętrzny. Obecnie zdobywa uprawnienia auditora wiodącego systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015 oraz systemu zarządzania antykorupcyjnego ISO 37001:2016

Udział przyznaje

 • 8 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia,  

          Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

Miejsce realizacji

Warszawa, możliwe miejsca realizacji :

Siedziba PIKW, ul. Sienna 93 lok.35 

Hotel Colibra, ul. Wolska 191,

Centrum szkoleniowe BusinessRoom,  ul. T. Chałubińskiego 8 (budynek biurowca, 10-piętro)

Centrum szkoleniowo-konferencyjne "Jupiter" ul. Towarowa 22

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz  Zgłoszenie udziału

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz  Oswiadczenie_VAT.pdf

Kontakt

Karolina Kolasa - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: k.kolasa@pikw.pl

(22) 620-95-40| kom. 533 606 007 | fax (22) 620 94 36