Szereg krótkich szkoleń tematycznych i specjalistycznych adresowany jest do osób zatrudnionych bezpośrednio w kontroli i audycie wewnętrznym lub ponoszących odpowiedzialność za kontrolę lub audyt wewnętrzny w swojej organizacji. Dedykowany jest każdemu, kto pragnie udoskonalić swoje umiejętności zarządzania przez wykorzystanie i stosowanie pozytywnych aspektów audytu wewnętrznego oraz procesów zarządzania ryzykiem.

 


Zaawansowane metody i techniki uzyskiwania dowodów zmierzających do wykrycia nadużyć na szkodę instytucji/firmy.

Uczestnicy

Średnia i wyższa kadra kierownicza firmy oraz pracownicy zajmujący kluczowe, z punktu widzenia zapobiegania i wykrywania nadużyć gospodarczych stanowiska - audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni. Pracownicy to osoby,które najlepiej wiedzą, co dzieje się w organizacji. Niektórzy z nich posiadają informację o nadużyciach dokonywanych na jej szkodę. Otwartość na te informację, umiejętność nawiązywania kontaktu oraz współpracy z zatrudnionymi - to jedno z podstawowych narzędzi pracy audytora i kontrolera. 

 

Elementy szkolenia

Na warsztatach przedstawione zostaną sposoby typowania oraz pozyskiwania osób do współpracy mającej na celu zapobieganie i wykrywanie nadużyć gospodarczych . Omówione zostaną techniki pozyskiwania od tych osób rzetelnych oraz wiarygodnych informacji. Słuchaczom zaprezentowane zostaną również metody uzyskiwania danych przy wykorzystaniu m.in. technik śledczych i tzw. białego wywiadu oraz sposoby analizy pozyskanych informacji w kontekście ich przydatności w prowadzonym postępowaniu.

Forma szkolenia - wykład, studium przypadku, ćwiczenia, symulacje, dyskusja.

 

Program szkolenia

Program  zostanie udostępniony na potrzeby uczestnika.

 

Prowadzący

Praktycy, eksperci organów ścigania z kilkunastoletnim doświadczeniem i przeszkoleniem, w tym międzynarodowym.

 

Wszelkie prawa autorskie związane z tematem, koncepcją i programem szkolenia są zastrzeżone przez autora. Kopiowanie, wykorzystywanie i upowszechnianie bez jego zgody jest niedozwolone i chronione prawem.

 

Udział przyznaje

  • 8 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

         Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

 

Miejsce realizacji

Warszawa:

Polski Instytutu Kontroli Wewnętrznej, ul. Sienna 93 lok.35 

Hotel Colibra, ul. Wolska 191,

Centrum szkoleniowe BusinessRoom,  ul. T.Chałubińskiego 8 (budynek biurowca, 10-piętro)

Centrum szkoleniowo-konferencyjne "Jupiter" "Jupiter' ul. Towarowa 22

(uruchomienie szkolenia uwarunkowane jest ilością uczestników - min. 6 osób)

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz Zgłoszenie udziału

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz  Oświadczenie_VAT

 

Kontakt 

Karolina Kolasa - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: k.kolasa@pikw.pl

(22) 620 95 40| kom. 533 606 007| fax (22) 620 94 36

 

...............................................       Serdecznie zapraszamy do udziału       ...................................................