Szereg krótkich szkoleń tematycznych i specjalistycznych adresowany jest do osób zatrudnionych bezpośrednio w kontroli i audycie wewnętrznym lub ponoszących odpowiedzialność za kontrolę lub audyt wewnętrzny w swojej organizacji. Dedykowany jest każdemu, kto pragnie udoskonalić swoje umiejętności zarządzania przez wykorzystanie i stosowanie pozytywnych aspektów audytu wewnętrznego oraz procesów zarządzania ryzykiem.

 


Uczestnicy

Audytorzy wewnętrzni, osoby zarządzające bezpieczeństwem, informatycy lub osoby planujące w przyszłości przeprowadzać audyty systemów, aplikacji informatycznych i urządzeń teleinformatycznych w instytucji sektora publicznego lub prywatnego.

 

Cel szkolenia

Dostarczenie słuchaczom wiedzy na temat technik oraz metodyki przeprowadzania audytu informatycznego w firmie. Zajęcia pozwalają poznać i zrozumieć zagadnienia związane z audytem urządzeń teleinformatycznych, systemów i sieci czy aplikacji biznesowych. Uczestnicy pozyskają wiedzę z zakresu audytu bezpieczeństwa IT oraz modeli dojrzałości kontroli procesów IT. Szkolenie umożliwia zdobycie umiejętności ułatwiających samodzielne zaplanowanie i realizację audytu IT.

 

Program szkolenia

  • Wprowadzenie do audytu systemów teleinformatycznych. Zasoby firmy i proces ich kontroli
  • Procesy IT. Modele dojrzałości kontroli procesów IT wg międzynarodowego standardu COBIT
  • Wsparcie dla audytu IT: standardy, normy, przepisy prawne
  • Praktyczne podejście do planowania, realizacji i raportowania audytu IT. Monitorowanie      
  • Usługi IT dostarczane przez strony trzecie- aspekt bezpieczeństwa
  • Prowadzenie audytu legalności oprogramowania
  • Praktyczne podejście do realizacji audytu bezpieczeństwa
  • Narzędzia wspomagające prace audytora. Testy penetracyjne

Prowadzący

Naczelnik Wydziału Audytu Systemów Informatycznych w Departamencie Audytu Wewnętrznego Agencji Rządowej, Inżynier bezpieczeństwa informacji.Specjalista ds. bezpieczeństwa IT, audytor systemów IT, ISO 27001, biegły sądowy, administrator sieci  na co dzień Główny Specjalista Bezpieczeństwa IT w jednej z agencji rządowych, członek ISACA International a także Sekcji Bezpieczeństwa Informacji oraz Sekcji Informatyki Sądowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek Instytutu Informatyki Śledczej. 

 

Udział przyznaje

  • 12 punktów Programie Ustawicznego Kształcenia 

          Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

  • 12 punktów CPE

 

Miejsce realizacji

 

Katowice, ul. Sowińskiego 48,    Hotel Campanile       Lokalizacja       Galeria zdjęć

 

Uczestnictwo w szkoleniu

Cena i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz Zgłoszenie_udziału

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz  Oświadczenie_VAT

 

Kontakt 

Sylwia Dąbrowska-Specjalista ds. szkoleń
e-mail: s.dabrowska@pikw.pl

tel (22) 654 10 44 | kom 533 360 533  | fax (22) 620 94 36

 

...............................................       Serdecznie zapraszamy do udziału       ...................................................