Dlaczego warto zgłosić swój udział wcześniej? Przesłanie zgłoszenia na minimum  21 dni przed terminem realizacji szkolenia, to 5 % dodatkowego rabatu od ceny podstawowej


Miejsce realizacji: Warszawa; Cena: 1285.00; Termin realizacji: 21-01-2019 - 22-01-2019Zapisy do: 18-01-2019 pozostało 40 dni

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie skierowane jest w szczególności do audytorów i kontrolerów wewnętrznych oraz osób odpowiedzialnych w organizacji za przebieg procesu inwestycji i remontów.

 

Cel szkolenia

Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych rad dotyczących przeprowadzania audytu inwestycji, przekazanie w sposób przejrzysty, przystępny i kompetentny wiedzy z zakresu planowania, przygotowania i przeprowadzania procesu inwestycji. Przedstawienie metodologii prowadzenia audytu, sposobu doboru próby oraz interpretowania wyników.

Uczestnicy szkolenia otrzymają gotowe wzory testów zgodności, list kontrolnych i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia audytu inwestycji.

 

Program szkolenia

  1. Podstawowe pojęcia dotyczące  inwestycji i remontów
  2. Etapy inwestycji budowlanej – proces inwestycyjny
  3. Rola, obowiązki i odpowiedzialność poszczególnych uczestników procesu inwestycyjnego na wszystkich etapach inwestycji
  4. Monitorowanie procesu, zadania inwestora
  5. Obszary audytu projektu inwestycyjnego
  6. Kryteria oceny ustaleń stanu faktycznego w audycie inwestycji i remontów
  7. Badanie prawidłowości finansowania zadania
  8. Badanie ewidencji i dokumentowania realizowanej inwestycji
  9. Studium przypadku

 

Prowadzący

Ekspert PIKW CFE, Zaświadczenie MF, certyfikat CBA,  praktyk, audytor wewnętrzny. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w kontroli i audycie. Wykładowca na licznych kursach i szkoleniach w zakresie finansów publicznych, audytu i kontroli, kontroli zarządczej. Wykładowca na Studiach podyplomowych w zakresie audytu,  kontroli, kontroli zarządczej, finansów publicznych i rachunkowości budżetowej.  Autorka wielu publikacji z problematyki finansów publicznych, kontroli zarządczej, audytu wewnętrznego, rachunkowości budżetowej.

 

Udział przyznaje

  • 10 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia,  

          Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

 

Miejsce realizacji

Warszawa, możliwe miejsca realizacji :

Siedziba PIKW, ul. Sienna 93 lok.35 

Hotel Colibra, ul. Wolska 191,

Centrum szkoleniowe BusinessRoom,  ul. Grójecka 1/3

opcjonalnie - Ruda Śląska*

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

 

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz  Zgłoszenie udziału

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz  Oswiadczenie_VAT.pdf

 

Kontakt

Karolina Kolasa - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: k.kolasa@pikw.pl

(22) 620 95 40| kom. 533 606 007 | fax (22) 620 94 36

 

...............................................       Serdecznie zapraszamy do udziału       ...................................................

 


«Szkolenia archiwum«