Szereg krótkich szkoleń tematycznych i specjalistycznych adresowany jest do osób zatrudnionych bezpośrednio w kontroli i audycie wewnętrznym lub ponoszących odpowiedzialność za kontrolę lub audyt wewnętrzny w swojej organizacji. Dedykowany jest każdemu, kto pragnie udoskonalić swoje umiejętności zarządzania przez wykorzystanie i stosowanie pozytywnych aspektów audytu wewnętrznego oraz procesów zarządzania ryzykiem.

 


Odbiorcy szkolenia

 

Szkolenie polecane jest w szczególności dla audytorów i kontrolerów wewnętrznych.

 

Cel szkolenia

 

Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych rad dotyczących przeprowadzania audytu inwestycji, przekazanie w sposób przejrzysty, przystępny i kompetentny wiedzy z zakresu planowania, przygotowania i przeprowadzania procesu inwestycji.  Przedstawienie metodologii prowadzenia audytu, sposobu doboru próby oraz interpretowania wyników.Uczestnicy szkolenia otrzymają gotowe wzory testów zgodności, list kontrolnych i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia audytu inwestycji.

 

Program szkolenia

 

  • Podstawowe pojęcia dotyczące  inwestycji i remontów
  • Etapy inwestycji – proces inwestycyjny
  • Prawidłowość finansowania zadań inwestycyjnych
  • Monitorowanie procesu, zadania inwestora
  • Ewidencja i dokumentowanie realizowanych inwestycji
  • Obszary audytu projektu inwestycyjnego
  • Studium przypadku

 

Prowadzący

 

Wykładowca Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.

 

Udział przyznaje

 

  • 10 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia,  

          Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

 

Miejsce realizacji

 

Sala Szkoleniowa IMPRESart w Rudzie Śląskiej, przy ulicy 1 Maja nr 127

 

Uczestnictwo w szkoleniu

 

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz  Zgłoszenie_udziału

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz  Oswiadczenie_VAT.pdf

 

Kontakt

 

Sylwia Hołuj-Hurkała - p.o. Kierownik Zespołu Szkoleń
e-mail:  s.holuj@pikw.pl

(22) 620-91-70| kom. 533 350 533| fax (22) 620 94 36

 

...............................................       Serdecznie zapraszamy do udziału       ...................................................