Szereg krótkich szkoleń tematycznych i specjalistycznych adresowany jest do osób zatrudnionych bezpośrednio w kontroli i audycie wewnętrznym lub ponoszących odpowiedzialność za kontrolę lub audyt wewnętrzny w swojej organizacji. Dedykowany jest każdemu, kto pragnie udoskonalić swoje umiejętności zarządzania przez wykorzystanie i stosowanie pozytywnych aspektów audytu wewnętrznego oraz procesów zarządzania ryzykiem.

 


 

Odbiorcy szkolenia

 

Uczestnikami szkolenia będą osoby wykonujące czynności kontrolne, kierownicy jednostek, osoby przygotowujące, prowadzące postępowania o zamówienie publiczne.                                                         

 

Cel szkolenia

 

Podczas szkolenia zostanie przekazana praktyczna wiedza i umiejętności wspierające proces kontroli udzielania zamówień publicznych . Dodatkowo szkolenie uwzględnia opinie Urzędu Zamówień Publicznych i wyroki KIO, sądów wymagające stosowania ich w praktyce udzielania zamówień publicznych.

Celem szkolenia jest również zaznajomienie uczestników z aktualnym stanem prawnym oraz zmianami w ustawie Prawo zamówień publicznych,  przewidywanymi do wejścia życie w 2012 roku..

Materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia :

Materiały w  formie prezentacji  , ćwiczenia.

Szkolenie w formie warsztatów, uwzględniające rozwiązywanie problemów związanych ze stosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w podanych niżej obszarach.

 

Osoba prowadząca

Trener MF , Audytor wewnętrzny, Arbiter z listy Prezesa UZP 2004-2007 r. , Trener z listy Prezesa UZP z 1997 r., Konsultant zamówień publicznych - członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych ,  uczestnik szkoleń zagranicznych dla trenerów zamówień publicznych (  International Training Centre Turyn ) , praktyk w dziedzinie zamówień publicznych .

 

 

Program ramowy szkolenia (2-dniowe – 16 godz. dydaktycznych) 

 

I. Aktualny stan prawny dotyczący  zamówień publicznych :

- zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych do ustawy .

- zmiany innych przepisów związanych problematyką zamówień publicznych.

 

II . Przykłady nieprawidłowości wykrywanych w toku kontroli zamówień publicznych – wybrane elementy :

  • Opis przedmiotu zamówienia – przykłady naruszenia zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania,
  • Podział zamówienia na części –przykłady naruszeń,
  • Określenie warunków udziału w postępowaniu – przykłady naruszenia zasady uczciwej konkurencji,
  • Przesłanki wybory trybu – przykłady naruszeń przesłanek zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę ,
  • Zamówienia dodatkowe , uzupełniające – najczęściej popełniane błędy,
  • Kryteria oceny ofert – przykłady naruszeń,
  • Unieważnienie postępowania – przykłady naruszeń przesłanek.
  • Naruszenia przepisów dotyczących ogłoszeń o zamówieniu.

 

III. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych po zmianach od 11 lutego 2012 r.

  

 IV. Przewidywane w 2012 roku zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Ponadto realizowane będą :

 

Ćwiczenie praktyczne dotyczące stosowania prawa zamówień publicznych, analizy prawidłowości wykonywania czynności przez zamawiającego poparte orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej i sądów.

 

 

 

Miejsce: Warszawa

 

 

 Udział przyznaje

  • 8 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia,  

          Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnęrznych

Miejsce realizacji

Warszawa, ul. Ciołka 6,    Ośrodek Szkoleniowy Exploris       Lokalizacja       Galeria zdjęć

opcjonalnie - Katowice*, Gdańsk*

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 8 osób)  

Uczestnictwo w szkoleniu

Pobierz_zgloszenie.pdf

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

OswiadczenieVAT-pikw.pdf

 

Kontakt 

Sylwia Dąbrowska
e-mail:  s.dabrowska@pikw.pl

(22) 654 10 44 | kom. 533 360 533 | fax (22) 620 94 36