Dlaczego warto zgłosić swój udział wcześniej? Przesłanie zgłoszenia na minimum  21 dni przed terminem realizacji szkolenia, to 5 % dodatkowego rabatu od ceny podstawowej


Warszawa1285.0008-10-2020 - 09-10-202007-10-2020 11
Audyt i analiza ryzyka w obszarze ochrony danych osobowych według nowych przepisów (RODO).

Uczestnicy

Kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni lub zewnętrzni, kadra kierownicza firm, informatycy, szefowie działów kadr, księgowości,  osoby pełniące funkcję inspektora ochrony danych (IOD).

Cel warsztatów

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników  sposobem przeprowadzenia audytu lub kontroli w obszarze ochrony danych osobowych, a także z technikami prowadzenia stałej i wymaganej przez nowe przepisy prawa  analizy ryzyka w obszarze ochrony danych osobowych.

Warsztat prowadzony jest w taki sposób, aby osoby bez wykształcenia informatycznego potrafiły przeprowadzić audyt lub kontrolę, czy przeanalizować ryzyko, także w obszarze informatycznym.

Program warsztatów

1. Wprowadzenie do ochrony danych i technologii informacyjnej wykorzystywanej do ich przetwarzania. Wprowadzenie do zmian wynikających z RODO.

2. Analiza najbardziej popularnych zagrożeń i ryzyk skutkujących wyciekiem lub skompromitowaniem danych osobowych.

3. Omówienie podstawowych działań jakie muszą być podjęte przez Administratora danych

 • Konstrukcja zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • Privacy by design i privacy by default - nowy obowiązek w zakresie ochrony danych w fazie projektowania, jak również w fazie przetwarzania;
 • Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach;
 • Prawo do bycia zapomnianym;
 • Nowe elementy umowy powierzenia oraz podpowierzenie przetwarzania danych przewidziane przez rozporządzenie unijne;
 • Proces rekrutacji i zatrudnienia,
 • Obowiązek informacyjny – nowe podejście,
 • Klauzule w umowach utrzymaniowych;
 • Ochrona danych w relacjach z dostawcami usług,
 • Spełnienia wymogów RODO dot. dokumentacji;
 • Kodeksy postępowania i certyfikacja.

4. Ocena wpływu utraty poufności, integralności, dostępności na procesy przetwarzania danych osobowych.

 • Analiza środowiska IT i najlepszych praktyk wynikających z ISO27002.
 • Implementacja wymogów RODO w tworzonych systemach informatycznych;
 • Implementacja wymogów RODO w procesach utrzymania systemów, baz danych, aplikacji, sieci.


5. Najlepsze praktyki i wskazówki w zakresie zabezpieczenia danych osobowych na podstawie międzynarodowej normy ISO/IEC 27001.

6. Najczęstsze problemy oraz słabości zidentyfikowane w trakcie przeprowadzanych audytów.


Osoby prowadzące


Ekspert PIKW

Udział umożliwia zdobycie

 • 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

         Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

 • 12 punktów CPE

 

                                     

Numer identyfikacyjny PIKW w Rejestrze CPE 129051  / Registry ID: 129051

PIKW is registered with the National Association of State Boards of Accountancy (NASBA) as a sponsor of continuing professional education on the National Registry of CPE Sponsors. State boards of accountancy have the final authority on the acceptance of individual courses for CPE credit. Complaints regarding registered sponsors may be submitted to the National Registry of CPE

Miejsce realizacji

Warszawa Centrum lub Wola - dokładne miejsce realizacji zostanie określone w informacji mailowej, wysłanej do uczestników szkolenia na 7 dni przed terminem realizacji.

 

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

Uczestnictwo w warsztatach  

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz  Zgłoszenie udziału

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz  Oświadczenie VAT

Kontakt 

Joanna Juchnowicz - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: j.juchnowicz@pikw.pl 

(22) 654 10 44| kom. 533 220 400| fax (22) 654 10 44

...............................................  Serdecznie zapraszamy do udziału  ...................................................

 

 


«Szkolenia archiwum«