Miejsce realizacji: Warszawa; Cena: 1285.00; Termin realizacji: 27-09-2018 - 28-09-2018Zapisy do: 21-09-2018 pozostało 38 dni
Audyt i analiza ryzyka w obszarze ochrony danych osobowych według nowych przepisów (RODO).

Uczestnicy

Kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni lub zewnętrzni, kadra kierownicza firm, informatycy, szefowie działów kadr, księgowości,  osoby pełniące funkcję inspektora ochrony danych (IOD).

Cel warsztatów

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników  sposobem przeprowadzenia audytu lub kontroli w obszarze ochrony danych osobowych, a także z technikami prowadzenia stałej i wymaganej przez nowe przepisy prawa  analizy ryzyka w obszarze ochrony danych osobowych.

Warsztat prowadzony jest w taki sposób, aby osoby bez wykształcenia informatycznego potrafiły przeprowadzić audyt lub kontrolę, czy przeanalizować ryzyko, także w obszarze informatycznym.

Program warsztatów

 • Wstęp
 • Podstawowe definicje dot. ochrony danych osobowych
 • Wymagania prawne, organizacyjne i techniczne wynikające z RODO – podsumowanie
 • Technika analizy ryzyka w ochronie danych osobowych
 • Analiza ryzyka prywatności oraz ocena skutków dla osób fizycznych
 • Analiza ryzyka w przypadku naruszenia, procedury naruszenia
 • Audyt lub kontrola stanu realizacji ww. wymagań
 • Obowiązki Inspektora Danych Osobowych (IOD)
 • Podsumowanie, pytania i odpowiedzi

Osoby prowadzące

Anna Słodczyk – konsultant ds. zarządzania ryzykiem, mgr inż. elektronik, dypl. risk manager, ASA Consulting Tychy (CRISC, EITCA/IS, ISO/IEC 27001, OHSAS 18001, IPMA D)
Specjalizacja: ryzyko operacyjne, ryzyko zawodowe, ryzyko projektu, ryzyko techniczne (w oparciu o opracowaną metodykę autorską), ryzyko w kontroli zarządczej, ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji.
Główne certyfikaty: międzynarodowy certyfikat zarządzania ryzykiem CRISC, europejski certyfikat bezpieczeństwa IT EITCA/IS, audytor wiodący ISO/IEC 27001, audytor wiodący OHSAS 18001. Posiada również certyfikaty: certyfikat zarządzania projektami IPMA D, inżynier bezpieczeństwa informacji Isec Man.

 

Udział przyznaje

 • 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

         Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

 • 12 punktów CPE

 

                                     

Numer identyfikacyjny PIKW w Rejestrze CPE 129051  / Registry ID: 129051

PIKW is registered with the National Association of State Boards of Accountancy (NASBA) as a sponsor of continuing professional education on the National Registry of CPE Sponsors. State boards of accountancy have the final authority on the acceptance of individual courses for CPE credit. Complaints regarding registered sponsors may be submitted to the National Registry of CPE

Miejsce realizacji

Warszawa, możliwe miejsca realizacji :

Siedziba PIKW, ul. Sienna 93 lok.35 

Hotel Colibra, ul. Wolska 191,

Centrum szkoleniowe BusinessRoom,  ul. Grójecka 1/3

opcjonalnie - Ruda Śląska*

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

Uczestnictwo w warsztatach  

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz  Zgłoszenie udziału

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz  Oświadczenie_VAT

Kontakt 

Joanna Juchnowicz - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: j.juchnowicz@pikw.pl 

(22) 654 10 44| kom. 533 220 400| fax (22) 654 10 44

...............................................  Serdecznie zapraszamy do udziału  ...................................................

 

Audyt wewnętrzny | Bezpieczeństwo informacji | Kontrola wewnętrzna | RODO | Zarządzanie ryzykiem