Szereg krótkich szkoleń tematycznych i specjalistycznych adresowany jest do osób zatrudnionych bezpośrednio w kontroli i audycie wewnętrznym lub ponoszących odpowiedzialność za kontrolę lub audyt wewnętrzny w swojej organizacji. Dedykowany jest każdemu, kto pragnie udoskonalić swoje umiejętności zarządzania przez wykorzystanie i stosowanie pozytywnych aspektów audytu wewnętrznego oraz procesów zarządzania ryzykiem.

 


Uczestnicy

 • Kontrolerzy i Audytorzy wewnętrzni
 • Kierownictwo oraz kadra zarządzająca majątkiem organizacji
 • Pracownicy służb finansowo – księgowych

 

Cel szkolenia

 • zapoznanie się z metodologią przeprowadzania audytu operacyjnego.
 • przedstawienie praktycznych metod i narzędzi stosowanych przez audytorów do badania obszarów związanych z zarządzaniem majątkiem.
 • nabycie umiejętności planowania zadania audytowego.
 • zapoznanie z dobrymi praktyki z zakresu przeprowadzania audytu operacyjnego.
 • po szkoleniu uczestnicy powinni umieć zaplanować i przeprowadzić audyt w obszarach związanych z zarządzaniem majątkiem organizacji.
 • uczestnicy zapoznają się ze strukturą raportu poaudytowego oraz sposobem formułowania ocen i rekomendacji, co pozwoli zaplanować i wdrożyć działania usprawniające.

 

Program szkolenia

 1. System Kontroli Wewnętrznej w organizacji w tym rola kontroli i audytu wewnętrznego (standardy systemów kontroli COSO, standardy kontroli i audytu).
 2. Planowanie audytu / kontroli (strategiczne, roczne).
 3. Audyt operacyjny – podstawy.
 4. Planowanie zadania audytowego.
 5. Wykonanie audytu procedur zarządzania majątkiem na przykładach

- Audyt procedur inwentaryzacyjnych

- Audyt gospodarki kasowej

- Inne (wg potrzeb uczestników)

 1. Raport po przeprowadzeniu audytu (warsztaty)
 2. Dyskusja i podsumowanie

 

Prowadzący

Audytor Wewnętrzny z certyfikatem Ministerstwa Finansów, CICA (Certified Internal Controls Auditor - Certyfikowany Audytor ds. Kontroli Wewnętrznej). Doświadczony kontroler i audytor wewnętrzny posiadający wieloletnią praktykę w realizacji kontroli i audytów w jednostkach sektora finansów publicznych i spółkach giełdowych. Wieloletni i doświadczony wykładowca PIKW na studiach podyplomowych z obszaru kontroli, audytu, zarządzania, analizy ryzyka itp. Prowadzący szkolenia i warsztaty praktyczne z zakresu Kontroli Zarządczej w kilkudziesięciu jednostkach sektora finansów publicznych. Autor publikacji na temat audytu wewnętrznego.

 

Udział umożliwia zdobycie

 • 8 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

         Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

 

Miejsce realizacji

Warszawa*, możliwe miejsca realizacji:

Siedziba PIKW, ul. Sienna 93 lok.35 

Hotel Colibra, ul. Wolska 191,

Centrum szkoleniowe BusinessRoom, ul. T. Chałubińskiego 8 (budynek biurowca, 10-piętro)

Centrum szkoleniowo-konferencyjne "Jupiter" ul. Towarowa 22

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz Zgłoszenie_udziału

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz Oswiadczenie VAT

 

Kontakt

Joanna Juchnowicz - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: j.juchnowicz@pikw.pl 

(22) 620-91-70| kom. 533 220 400| fax (22) 620 94 36

...............................................  Serdecznie zapraszamy do udziału  ...................................................