Miejsce realizacji: Warszawa; Poziom: dla średnio-zaawansowanych; Termin realizacji: 19-03-2018 - 18-04-2018Zapisy do: 19-03-2018 pozostało 25 dni
Opis i cel

 

Kurs modułowy - Audyt śledczy w procesie kontroli - Kompleksowa metoda wykrywania i dokumentowania zagrożeń przestępstwami gospodarczymi, oszustwami, nadużyciami i korupcją.

Kurs kończy się egzaminem, po zaliczeniu absolwenci uzyskują Certyfikat Audytora Śledczego oraz prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW

Wszelkie prawa autorskie związane z tematem, koncepcją i programem szkolenia są zastrzeżone przez autora. Kopiowanie, wykorzystywanie i upowszechnianie bez jego zgody jest niedozwolone i chronione prawem.

 

Uczestnicy

Kurs przeznaczony jest dla pracowników komórek kontroli i audytu oraz osób planujących  w przyszłości zajmować się zawodowo przeprowadzaniem audytu śledczego / kontroli wewnętrznych lub zewnętrznych w gospodarce i administracji publicznej.

 

Cel

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy i prowadzenia audytu śledczego zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową. 

Udział w kursie zapewni zdobycie kwalifikacji   do samodzielnego prowadzenia audytu śledczego poprzez:

 • uporządkowanie dotychczasowej wiedzy z zakresu kontroli i audytu w organizacji,
 • kształtowanie umiejętności planowania i doboru właściwych metod i narzędzi prowadzenia audytu śledczego,
 • pozyskanie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania wyników audytu śledczego.

W trakcie poszczególnych modułów prowadzonych w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń, przedstawione zostaną teoretyczne i praktyczne elementy procesu planowania i prowadzenia audytu śledczego ze szczególnym uwzględnieniem procesu przetwarzania informacji oraz aspektów organizacyjnych i psychologicznych.

 

Osoby prowadzące

Praktycy, audytorzy, eksperci organów ścigania z wieloletnim doświadczeniem w obszarze operacyjnym i dochodzeniowo-śledczym, w tym również na poziomie międzynarodowym.

Noty biograficzne prowadzących kurs  są dostępne na życzenie podmiotu / osoby zainteresowanej kontakt a.pawlinska@pikw.pl 

 

Program

Program ramowy

MODUŁ I 19 - 20 marca  2018 r.

 • Wprowadzenie do audytu śledczego i procesu prowadzenia kontroli.
 • Zapobieganie nadużyciom w organizacji. Modele systemów „antyfraudowych”
 • Sprawca przestępstwa gospodarczego

 

MODUŁ II 26 - 27 marca  2018 r.

 • Charakterystyka zjawiska przestępczości gospodarczej.
 • Informacja w procesie audytu śledczego.

 

MODUŁ III 09 - 10 kwietnia 2018 r.

 • Analiza śledcza, nowoczesne narzędzie przetwarzania informacji w procesie audytu śledczego.

 

MODUŁ IV 16 - 17 kwietnia 2018 r. 

 • Praktyczne możliwości wykorzystania analizy śledczej – warsztaty praktyczne, studium przypadku.
 • Audyt śledczy – modelowe postępowanie w zakresie wykrywania i zapobiegania nieprawidłowościom w przedsiębiorstwie i instytucjach.

Repetytorium i egzamin 18 kwietnia 2018 r. 

Repetytorium 4 godz. 

Egzamin - czas trwania max. 4 godz. dydaktyczne

 

Szczegółowy program kursu jest dostępny na życzenie podmiotu / osoby zainteresowanej udziałem w kursie, bądź w wybranym module, kontakt biuro@pikw.pl

 

Uczestnicy pełnego kursu (wszystkich czterech modułów) otrzymują publikację

„Analiza śledcza w procesie kontroli”*

 

*  ”Analiza śledcza w procesie kontroli” – Waldemar Ignaczak, Olga Dyczkowska-Uss,

Wydawnictwo PIKW, 100 stron, Warszawa 2016 

  

Program Ustawicznego Kształcenia

 

Uczestnictwo w kursie

Cena

Pełen kurs: 4800 zł netto/os

Cena obejmuje: zajęcia - 80 godzin dydaktycznych (w tym 72 godziny zajęć + 4 godziny repetytorium + max. 4 godziny egzamin ), materiały, egzamin, certyfikat i serwis konferencyjny (dwie przerwy kawowe i obiad) oraz przy wyborze opcji z noclegiem pełne, całodzienne wyżywienie. .

Koszt uczestnictwa, daty poszczególnych modułów i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Zgłoszenie udziału

 

Pobierz  Formularz_zgłoszeniowy

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz  Oświadczenie_VAT

 

Miejsce realizacji

Warszawa, możliwe miejsca realizacji :

Siedziba PIKW, ul. Sienna 93 lok.35 

Hotel Colibra, ul. Wolska 191,

Centrum szkoleniowe BusinessRoom,  ul. Grójecka 1/3

opcjonalnie - Ruda Śląska*

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

 

Kontakt

Aleksandra Pawlińska - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: a.pawlinska@pikw.pl

(22) 620-91-70| kom. 533 220 400| fax (22) 620 94 36

Zapraszamy do udziału

 

Audyt wewnętrzny | Bankowość / Ubezpieczenia | Kontrola wewnętrzna | Nadużycia, oszustwa, korupcja