Audyt systemów bezpieczeństwa informacji

 

Termin realizacji: 13-04-2015 - 14-04-2015

Odbiorcy szkolenia

 

Osoby zajmujące się problematyką bezpieczeństwa informacji, audytorzy wewnętrzni lub osoby planujące w przyszłości przeprowadzać audyty systemów informacyjnych w instytucji sektora publicznego lub prywatnego. 

 

Cel szkolenia

 

Dostarczenie słuchaczom wiedzy na temat technik oraz metodyki przeprowadzania audytu bezpieczeństwa informacyjnego w firmie. Zajęcia pozwalają poznać i zrozumieć zagadnienia związane z normą ISO/IEC 17799 i PN-ISO/IEC 27001. Uczestnicy pozyskają wiedzę z zakresu wymagań bezpieczeństwa informacji. Szkolenie umożliwia zdobycie umiejętności ułatwiających samodzielne zaplanowanie i realizację audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z wymaganiami normy ISO/IEC 27001 .  

 

Program szkolenia

 

  • Terminologia ISO/IEC 17799, ISO/IEC 27001. Polityka bezpieczeństwa informacji
  • System zarządzania bezpieczeństwem informacji. Zarządzanie ryzykiem w  bezpieczeństwie
  • Interpretacje zapisów Załącznika Normatywnego A normy PN-ISO/IEC 27001
  • Interpretacje zapisów Załącznika Normatywnego A normy PN-ISO/IEC 27001
  • Praktyczne podejście do audytu bezpieczeństwa informacji. Audyt zgodności z normą ISO/IEC 27001
  • Audyt zgodności z Ustawą o ochronie danych osobowych
  • Audyt bezpieczeństwa kluczowych urządzeń, systemów i aplikacji informatycznych
  • Testy penetracyjne. Narzędzia wspomagające prace audytora.

 

Prowadzący

 

Specjalista audytu systemów informatycznych oraz specjalista ds. kontroli wewnętrznej realizujący zadania dla Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Certyfikowany inżynier bezpieczeństwa informacji, audytor wiodący ISO/IEC 27001. Uczestnik i koordynator wielu projektów audytowych oraz postępowań kontrolnych realizowanych w organizacjach sektora prywatnego i publicznego. Ponadto doświadczony trener i wykładowca na Uczelniach Wyższych z tematyki kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, oszustw i nadużyć w organizacjach oraz bezpieczeństwa informacyjnego. Główny specjalista ds. bezpieczeństwa w jednej z agencji rządowych. Dodatkowo jest też biegłym sądowym z zakresu przestępstw przy użyciu sprzętu IT i sieci komputerowych. Autor licznych publikacji w czasopismach związanych z bezpieczeństwem IT (Boston IT Security Review, Hakin9, XPLOIT) a także ekspertem gazety „Rzeczpospolita” z zakresu przestępstw komputerowych.

 

Udział przyznaje

    

  • 8 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia,  

        Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

  • 12 punktów CPE

 

Miejsce realizacji

 

Warszawa, ul. Ciołka 6,    Ośrodek Szkoleniowy Exploris       Lokalizacja       Galeria zdjęć

opcjonalnie - Katowice*, Gdańsk*

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)  

 

Uczestnictwo w szkoleniu

 

Cena i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz  Zgłoszenie_udziału

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz Oswiadczenie_VAT

 

Kontakt

 

Sylwia Dąbrowska- Specjalista ds. szkoleń

e-mail: s.dabrowska@pikw.pl

tel (22) 654 10 44 | kom 533 360 533  | fax (22) 620 94 36

Audyt wewnętrzny | Bezpieczeństwo informacji | Informatyka

 


«Szkolenia archiwum«