Audyt systemów bezpieczeństwa informacji

 

Termin realizacji: 15-09-2014 - 16-09-2014

Odbiorcy szkolenia

 

Osoby zajmujące się problematyką bezpieczeństwa informacji, audytorzy wewnętrzni lub osoby planujące w przyszłości przeprowadzać audyty systemów informacyjnych w instytucji sektora publicznego lub prywatnego. 

 

Cel szkolenia

 

Dostarczenie słuchaczom wiedzy na temat technik oraz metodyki przeprowadzania audytu bezpieczeństwa informacyjnego w firmie. Zajęcia pozwalają poznać i zrozumieć zagadnienia związane z normą ISO/IEC 17799 i PN-ISO/IEC 27001. Uczestnicy pozyskają wiedzę z zakresu wymagań bezpieczeństwa informacji. Szkolenie umożliwia zdobycie umiejętności ułatwiających samodzielne zaplanowanie i realizację audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z wymaganiami normy ISO/IEC 27001 .  

 

Program szkolenia

 

 • Terminologia ISO/IEC 17799, ISO/IEC 27001. Polityka bezpieczeństwa informacji
 • System zarządzania bezpieczeństwem informacji. Zarządzanie ryzykiem w  bezpieczeństwie
 • Interpretacje zapisów Załącznika Normatywnego A normy PN-ISO/IEC 27001
 • Interpretacje zapisów Załącznika Normatywnego A normy PN-ISO/IEC 27001
 • Praktyczne podejście do audytu bezpieczeństwa informacji. Audyt zgodności z normą ISO/IEC 27001
 • Audyt zgodności z Ustawą o ochronie danych osobowych
 • Audyt bezpieczeństwa kluczowych urządzeń, systemów i aplikacji informatycznych
 • Testy penetracyjne. Narzędzia wspomagające prace audytora

 

Prowadzący

 

 • Specjalista audytu systemów informatycznych oraz specjalista ds. kontroli wewnętrznej realizujący zadania dla Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.

 Certyfikowany inżynier bezpieczeństwa informacji, audytor wiodący ISO/IEC 27001. Uczestnik i koordynator wielu projektów audytowych oraz postępowań kontrolnych realizowanych w organizacjach sektora prywatnego i publicznego.

Ponadto doświadczony trener i wykładowca na Uczelniach Wyższych z tematyki kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, oszustw i nadużyć w organizacjach oraz bezpieczeństwa informacyjnego.

 • Główny specjalista ds. bezpieczeństwa w jednej z agencji rządowych.

Dodatkowo jest też biegłym sądowym z zakresu przestępstw przy użyciu sprzętu IT i sieci komputerowych.

Autor licznych publikacji w czasopismach związanych z bezpieczeństwem IT (Boston IT Security Review, Hakin9, XPLOIT) a także ekspertem gazety „Rzeczpospolita” z zakresu przestępstw komputerowych.

  

Udział przyznaje

 • 8 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia,  
 • 12 punktów CPE

        Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnęrznych

 

Miejsce realizacji

 

Warszawa, ul. Ciołka 6,    Ośrodek Szkoleniowy Exploris       Lokalizacja       Galeria zdjęć

opcjonalnie - Katowice*, Gdańsk*

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 8 osób)  

 

Uczestnictwo w szkoleniu

 

Cena i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym

 

Pobierz  Formularz zgłoszeniowy

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz  Oświadczenie VAT

 

Kontakt

 

Sylwia Dąbrowska-Inspektor ds. szkoleń

e-mail: s.dabrowska@pikw.pl

tel (22) 654 10 44 | kom 533 360 533  | fax (22) 620 94 36

Audyt wewnętrzny | Bezpieczeństwo informacji | Informatyka

 


«Szkolenia archiwum«