Konrad Knedler, Mirosław Stasik Audyt wewnętrzny w praktyce. Audyt operacyjny i finansowy

Audit Solutions i Akademia Kształcenia Kadr, Warszawa 2014

150 zł (w tym VAT)


Od autorów

Naszym zamierzeniem było pokazanie w jednorodny sposób procesu badania, rozpoczynając od identyfikacji ryzyka, poprzez testowanie, aż do prezentowania wyników badania. Traktujemy audyt wewnętrzny, jako profesję podlegającą nieustannej i ciągłej ewolucji. Techniki i narzędzia, które spełniały swoje zadanie wczoraj, już jutro mogą stracić na znaczeniu. Przy opisywaniu zadań audytowych z rozmysłem stosujemy niejednolite wzory i formaty. Mamy dzięki temu nadzieję, że zaprezentujemy różne możliwe podejścia. Podstawowe pytania, na które staraliśmy się znaleźć odpowiedź brzmią: Czym jest audyt wewnętrzny?, Czym jest audyt operacyjny?, Czym jest audyt finansowy?, Czym różni się audyt operacyjny od finansowego?, Jak przeprowadzać audyt operacyjny?, Jak przeprowadzać audyt finansowy?

Publikacja skierowana jest do odbiorców zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Będzie  przydatna zarówno dla osób rozpoczynających swoją przygodę z audytem, oraz osób z bogatszym doświadczeniem zawodowym, które poszukują możliwości weryfikacji swoich pomysłów i inspiracji do tworzenia własnych programów audytu. Naturalnym adresatem są oczywiście audytorzy wewnętrzni. Mamy jednak nadzieję, że okaże się ona atrakcyjna również dla audytorów zewnętrznych, kontrolerów, specjalistów w zakresie zarządzania ryzykiem, a także menedżerów dbających o sprawne zarządzanie.

 Fragment książki do pobrania 

Autorzy książki to eksperci, praktycy, przeprowadzający audyty, oceny jakości audytu i projekty doradcze. Prowadzą także profesjonalne szkolenia, w tym przygotowujące do międzynarodowych egzaminów CIA (Certified Internal Auditor) oraz CGAP (Certified Government Auditing Professional).

Konrad Knedler (CIA, CGAP, CRMA, LA ISO 27001, QA). Wieloletni Dyrektor Zespołu Audytu Wewnętrznego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej.  Członek Komitetu Audytu Ministerstwa Obrony Narodowej. Do końca 2002 r. Radca Ministra w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialny m. in. za współpracę z Komisją Europejską w obszarze negocjacyjnym "Kontrola Finansowa". Współautor przepisów i regulacji wprowadzających system audytu wewnętrznego i kontroli w sektorze publicznym. Prowadził projekty na rzecz licznych instytucji, a w tym Banku Światowego, Parlamentu Europejskiego oraz wielu ministerstw i urzędów. Współautor cyklu szkoleń dla audytorów wewnętrznych z zakresu budżetu zadaniowego.

Mirosław Stasik (CIA, ACCA, CRMA, LA ISO 27001, QA). Doświadczony audytora sektora publicznego i sektora prywatnego, swoje doświadczenie zdobywał w audycie międzynarodowych korporacji oraz polskim sektorze publicznym. Wykładowca Szkoły Głównej Handlowej, były członek Zarządu IIA Polska. Prowadził liczne projekty międzynarodowe, w tym dla  Parlamentu Europejskiego oraz Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej. Współpracował z wieloma urzędami i ministerstwami w Polsce. Współautor cyklu szkoleń dla audytorów wewnętrznych z zakresu budżetu zadaniowego. Ekspert w dziedzinie audytu finansowego.