Adam Bela Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej w Polsce 

PIKW, Warszawa 2011

40 zł (w tym VAT)


W roku 2010 ustawodawca wprowadził obowiązek wdrożenia kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Mają one obowiązek nie tylko wdrożyć nowy system, ale i dokonywać jego oceny.

Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej w Polsce to poradnik, który umożliwia samodzielne dokonanie oceny systemu kontroli zarządczej za pomocą mierników.

Przedstawiona w opracowaniu koncepcja mierników wypełnia wymogi ustawy o finansach publicznych i standardów kontroli zarządczej, a także dobrych praktyk COSO.

Mierniki zostały tak skonstruowane, aby, po ich praktycznym zastosowaniu, kierownik jednostki sektora finansów publicznych mógł złożyć pozytywne oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

Koncepcja mierników oceny mechanizmów kontroli, informacji i komunikacji i monitorowania przedstawiona jest jako zbiór danych wyjściowych systemu kontroli zarządczej.

W końcowej części poradnika autor prezentuje koncepcję uniwersalnych mierników oceny systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Ta koncepcja uniwersalnych mierników oceny systemu kontroli zarządczej oparta jest na wiedzy i doświadczeniu autora, związanych z praktycznym wdrażaniem tego systemu w organizacjach sektora publicznego oraz prowadzeniem szkoleń warsztatowych i wykładów z zakresu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem oraz systemu COSO.

 Zamów