Dlaczego warto zgłosić swój udział wcześniej? Przesłanie zgłoszenia na minimum  21 dni przed terminem realizacji szkolenia, to 5 % dodatkowego rabatu od ceny podstawowej


Termin realizacji: 11-01-2018 - 11-01-2018Zapisy do: 05-01-2018 pozostało 42 dni

Opis szkolenia

Podział dowodów, podstawy prawne gromadzenia dowodów „prywatnych”, sposoby ich prawidłowego pozyskania i dokumentowania.

 

Oczekiwany rezultat po szkoleniu

Na zajęciach słuchacze:

 1. Poznają podstawy postępowania karnego i cywilnego w zakresie dowodów;
 2. Poznają podstawy prawne pozyskiwania dowodów „prywatnych”;
 3. Nabędą umiejętność właściwego dokumentowania nieprawidłowości i działań godzących w interesy firmy/instytucji.

 

Program  szkolenia

 1. Wprowadzenie do procedury karnej i cywilnej:
 • Katalog dowodów w procedurze karnej i cywilnej;
 • Źródło dowodu i środek dowodowy;
 • Podział dowodów;
 1. Wyjaśnienie pojęcia dowody „prywatne”:
 • Sposoby wprowadzenia do procesu dowodów „prywatnych”;
 • Czynności kontrolujące dowody;
 1. Zapoznanie z podstawami prawnymi pozyskiwania dowodów „prywatnych”:
 • Powszechnie obowiązujące akty prawne regulujące pozyskiwanie dowodów „prywatnych”;
 1. Zapoznanie z przykładami działań godzących w interesy firmy/instytucji i sposobami dokumentowania nieprawidłowości w postępowaniach kontrolnych:
 • Przykłady nagannych i szkodliwych działań na szkodę firmy/instytucji;
 • Dowody w postępowaniach kontrolnych i ich prawidłowe pozyskiwanie i dokumentowanie;
 • Praktyczne ćwiczenia w zakresie prawidłowego dokumentowania materiału dowodowego.

 

Osoba prowadząca

Mgr Magdalena Gorbaczuk - Dyplomowana audytor, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie kontroli wewnętrznej i audytu, posiada Certyfikat Kontrolera Wewnętrznego II Stopnia PIKW, Członek Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej - IIC Polska.

Dyplomowana legislator. Ekspert w zakresie: prawa, audytu śledczego, kontroli, bezpieczeństwa wewnętrznego, ochrony informacji niejawnych. Emerytowana oficer służb specjalnych, w tym wieloletni naczelnik wydziału kontroli. Posiadająca bogate doświadczenie w prowadzeniu i nadzorze nad postępowaniami przygotowawczymi oraz w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Przewodnicząca zespołu realizującego Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji. Swoją wiedzę i doświadczenie przekazywała w trakcie szkoleń i konferencji, organizowanych dla funkcjonariuszy służb mundurowych.

 

Udział przyznaje

 • 6 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia,  

         Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

 

Miejsce realizacji

Siedziba PIKW, ul. Sienna 93 lok.35 

Hotel Colibra, ul. Wolska 191,

Centrum szkoleniowe BusinessRoom,  ul. Grójecka 1/3

opcjonalnie - Ruda Śląska*

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

 

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt udziału i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz  Zgłoszenie_udziału

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 Pobierz Oswiadczenie_VAT.pdf 

 

Kontakt

Agnieszka Tomaszewska - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: a.tomaszewska@pikw.pl

(22) 654 10 44| kom. 533 315 538| fax (22) 620 94 36

 

...............................................       Serdecznie zapraszamy do udziału       ...................................................

 

 


«Szkolenia archiwum«