Warszawa720.0014-09-2020 - 14-09-202011-09-2020 99

Cel szkolenia 

Norma PN-EN ISO 9001:2015 wprowadziła obowiązek planowania działań odnoszących się do ryzyk i szans, integrowania i wdrożenia tych działań do procesów SZJ oraz oceny skuteczności tych działań. Celem szkolenie jest przedstawienie sposobu wdrożenia do systemu zarządzania jakością działań odnoszących się do ryzyk i szans. 

Program szkolenia 

1. Dlaczego należy wdrażać działania odnoszące się do ryzyk i szans ? 

2.Normy ISO i inne regulacje, które można wykorzystać przy określaniu metodyki zarządzania ryzkiem i szansami w ramach systemu zarządzania jakością.

3.Rekomendowana metodyka działań odnoszących się do ryzyk i szans w ramach systemu zarządzania jakością

     a) Identyfikacja ryzyka i szans

 • Rekomendowana technika identyfikacji ryzyka i szans
 • Identyfikacja ryzyka i szans– ćwiczenia

      b)Opis ryzyka i szans

 • Elementy opisu ryzyka i szans
 • Opis ryzyka i szans – ćwiczenia

      c) Analiza ryzyka i szans

 • Ocena stosowanych mechanizmów kontroli (w odniesieniu do ryzyk)
 • Oceny prawdopodobieństwa i skutku materializacji ryzyka i szans
 • Analiza ryzyka i szans – ćwiczenia

      d) Akceptowalny poziom ryzyka i ewaluacja ryzyka

      e) Reakcja na ryzyko i szanse

 • Rodzaje i kierunki reakcji na ryzyko
 • Działania w odniesieniu do szans

 4. Dokumentowanie wyników działań w odniesieniu do ryzyk i szans

 • Rejestr oraz mapa ryzyka i szans
 • Dystrybucja rejestru ryzyka
 • Ćwiczenie: sporządzanie rejestru oraz mapy ryzyka i szans

 5. Ocena skuteczności działań podejmowanych w odniesieniu do ryzyk i szans

 Prowadzący 

Naczelnik wydziału w urzędzie centralnym. Pełnomocnik ds. systemu Zarządzania Jakością. Doświadczony audytor wewnętrzny (certyfikat Ministra Finansów nr 325/2004). Specjalizuje się w problematyce kontroli zarządczej, w tym w szczególności zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego.

 

Udział umożliwia zdobycie

 • 8 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

        Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

 

Miejsce realizacji 

Warszawa Centrum lub Wola - dokładne miejsce realizacji zostanie określone w informacji mailowej, wysłanej do uczestników szkolenia na 7 dni przed terminem realizacji.

 

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

Uczestnictwo w szkoleniu 

Cena i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz Zgłoszenie_udziału

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz  Oświadczenie VAT

 

Kontakt 

Joanna Juchnowicz - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: j.juchnowicz@pikw.pl

(22) 654 10 44 | kom. 533 220 400 | fax (22) 620 94 36

 

 

........................................................... ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU..................................................................... 

 

ISO