Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli

Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwo Finansów

Radca Ministra, Biuro Kontroli Ministerstwa Finansów

 

Konferencja Kontroli Zarządczej to kolejna okazja do spotkania osób zaangażowanych w skuteczne i sprawne funkcjonowanie administracji rządowej i samorządowej. Dobrze funkcjonujący system KZ, to recepta na efektywne osiąganie celów, na budowanie zaufania u interesariuszy organizacji publicznych.

Konferencja to znakomita okazja do podsumowania kolejnego roku funkcjonowania kontroli zarządczej w Polsce, doświadczeń z roku na rok coraz bogatszych.

To również miejsce do zwrócenia uwagi na nowe wyzwania, stawiane chociażby przez unijną reformę przepisów o ochronie danych osobowych, czy planowane regulacje dotyczące funkcjonowania sygnalistów w polskim porządku prawnym.