Miejsce realizacji: Warszawa; Poziom: dla średnio-zaawansowanych; Cena: 1285.00; Termin realizacji: 14-10-2019 - 15-10-2019Zapisy do: 11-10-2019 pozostało 51 dni

Uczestnicy

Szkolenie kierowane jest do osób odpowiedzialnych w firmach za przeciwdziałanie nadużyciom oraz promocję zachowań etycznych, a w szczególności do Compliance Officer’ów/Specjalistów ds. Compliance, Dyrektorów/Specjalistów ds. prawnych, Dyrektorów/Specjalistów ds. zarządzania ryzykiem, Dyrektorów/Specjalistów ds. bezpieczeństwa i ochrony danych, Specjalistów ds. kontroli/Kontrolerów, Audytorów Wewnętrznych oraz operatorów rozwiązań/infolinii hot-line’owych.

 

Cele warsztatów

 

Dzień pierwszy: Dostarczenie wiedzy na temat zjawiska whistleblowingu, którego główną siłą jest dobrowolne a nie obligatoryjne ujawnianie przez pracowników organizacji informacji o zachowaniach nieetycznych, których prawdopodobieństwo przekazania wzrasta, wraz ze stworzeniem pracownikowi dogodnych i przyjaznych warunków umożliwiających podzielenia się wiedzą z osobą w organizacji, która ma moc sprawczą, aby szkodliwy proceder powstrzymać lub podjąć skuteczne środki przeciwdziałające jego ewentualnemu zaistnieniu. Dostarczenie praktycznych wskazówek na temat uruchomienia i funkcjonowania efektywnych systemów hot-line’owych, z uwzględnieniem polskich uwarunkowań kulturowych.

Dzień drugi: Rozwój kompetencji uczestników w zakresie efektywnej komunikacji z osobami zgłaszającymi potencjalne nieprawidłowości i nadużycia, w szczególności poprzez praktyczne ćwiczenia wspomagające:

 • Poznanie osobistych kompetencji w zakresie umiejętności prowadzenia rozmów telefonicznych z osobami zgłaszającymi nadużycia;
 • Rozwijanie interpersonalnych kompetencji prowadzących do sukcesu w kontaktach z osobami zgłaszającymi nadużycie;
 • Nabycie umiejętności wykorzystywania w praktyce podstawowych reguł wpływu społecznego i technik perswazji.   

Program warsztatów

Dzień pierwszy:

 • Funkcja whistleblowingu (definicja, przykłady, zastosowania).
 • Efektywny proces ujawniania informacji i eliminacji szumów informacyjnych.
 • Ochrona prawna whistleblowerów.
 • Nagradzanie whistleblowerów.
 • Dylematy  whistleblowingu.

Dzień drugi: 

 • Operator i jego narzędzia pracy.
 • Komunikacja interpersonalna w rozmowie telefonicznej.
 • Rozmowa jako proces pozyskiwania danych – wywiad telefoniczny i jego struktura.
 • Rzetelność i wiarygodność uzyskanej informacji.
 • Feed-back ze strony prowadzącego, pytania i odpowiedzi, dyskusja.

Prowadzący

Mariola Dorota Wołoszyn - Psycholog, emerytowany oficer Policji. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 15 lat wykonywała zadania psychologa policyjnego. Ostatnie 10 lat Jej służby to aplikowanie psychologicznej wiedzy do zadań realizowanych przez funkcjonariuszy policji (czynności operacyjne, dochodzeniowo – śledcze oraz prewencyjne). Była też konsultantem policyjnych negocjatorów. Ukończyła szkolenia prowadzone przez polskich oraz zagranicznych specjalistów m.in. z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Conflict Resolution, Research and Resource Center z USA, Milton H. Erickson Institut w Berlinie, Department of Justice, Federal Bureau of Investigation USA, Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie, głównie z zakresu kryminologii, psychologii sądowej i śledczej, profilowania nieznanych sprawców przestępstw, oceny wiarygodności osób (analiza behawioralna i lingwistyczna), mediacji, negocjacji, interwencji kryzysowej, dysfunkcji w środowisku pracy,  diagnozy kandydatów do pracy oraz oceny kompetencji osób zatrudnionych.

Piotr Hans - Doradca Zarządu ds. Nadzoru Właścicielskiego Grupy Kapitałowej. Wcześniej zatrudniony w firmie audytorsko-doradczej. Posiada doświadczenie zarówno w audycie zewnętrznym, jak i wewnętrznym, prowadzeniu audytów dochodzeniowych oraz realizacji projektów w sprawach spornych. Posiada tytuł Biegłego Rewidenta, certyfikat Biegłego ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (CFE), tytuły Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA) oraz Certyfikowanego Menedżera Ryzyka Polrisk (CMR). Autor i współautor publikacji (w tym raportów badawczych) oraz prelegent na konferencjach z zakresu audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, nadużyć gospodarczych oraz corporate governance.

Udział przyznaje

 • 8 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia,  

    Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

Miejsce realizacji

Warszawa Centrum lub Wola - dokładne miejsce realizacji zostanie określone w informacji mailowej, wysłanej do uczestników szkolenia na 7 dni przed terminem realizacji.

 

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

Uczestnictwo w warsztatach

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym 

Pobierz  Zgłoszenie_udziału

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz  Oświadczenie_VAT_.pdf

Kontakt

Karolina Kolasa - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: k.kolasa@pikw.pl

(22) 620-95-40| kom. 533 606 007| fax (22) 620 94 3

 

Zapraszamy do udziału      

Nadużycia, oszustwa, korupcja