Warszawa1285.0022-06-2020 - 23-06-202021-06-2020 22

Uczestnicy

 • Kontrolerzy wewnętrzni
 • Audytorzy Wewnętrzni
 • Osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej i zarządczej
 • Kierownicy korzystający z wyników kontroli i audytu

Cel warsztatów

 • Przekazanie wiedzy na temat sztuki pisania protokołów kontroli, poleceń pokontrolnych oraz sprawozdań z kontroli
 • Pozyskanie wiedzy z zakresu przygotowania dokumentów roboczych oraz komunikowania wyników badań
 • Przekazanie wiedzy o zasadach i istocie prawidłowego formułowania informacji zarówno   w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych  jak też w toku postępowania pokontrolnego – relacje kontrolowany – kontrolujący - kierownictwo
 • Praktyczne wykorzystanie wiedzy nabytej w trakcie warsztatów

Program warsztatów

 • Zasady etyki zawodowej
 • Znaczenie komunikacji w pracy kontrolera i audytora (warsztaty)
 • Dokumentowanie postępowania kontrolnego (warsztaty)
 • Praktyczne aspekty pisania protokołu kontroli (warsztaty)
 • Ocena jakościowa opracowanych na potrzeby szkolenia  protokołów, poleceń pokontrolnych i sprawozdań (warsztaty)
 • Dyskusja i wnioski
 • Warsztaty – wykonanie praktycznych zadań z zakresu pisania protokołów, poleceń pokontrolnych i komunikowania wyników
 • Omówienie wyników pracy słuchaczy – rady praktyczne
 • Podsumowanie i test

Prowadzący

Audytor Wewnętrzny z certyfikatem Ministerstwa Finansów. Doświadczony kontroler i audytor wewnętrzny posiadający wieloletnią praktykę w realizacji kontroli i audytów w jednostkach sektora finansów publicznych i spółkach giełdowych. Wieloletni i doświadczony wykładowca PIKW na studiach podyplomowych z obszaru kontroli, audytu, zarządzania, analizy ryzyka itp. Prowadzący szkolenia i warsztaty praktyczne z zakresu Kontroli Zarządczej w kilkudziesięciu jednostkach sektora finansów publicznych. Autor publikacji na temat audytu wewnętrznego.

Udział umożliwia zdobycie

 • 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia,  

         Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

 • 12 punktów CPE

                               

Numer identyfikacyjny PIKW w Rejestrze CPE 129051  / Registry ID: 129051

PIKW is registered with the National Association of State Boards of Accountancy (NASBA) as a sponsor of continuing professional education on the National Registry of CPE Sponsors. State boards of accountancy have the final authority on the acceptance of individual courses for CPE credit. Complaints regarding registered sponsors may be submitted to the National Registry of CPE

Miejsce realizacji

Warszawa Centrum lub Wola - dokładne miejsce realizacji zostanie określone w informacji mailowej, wysłanej do uczestników szkolenia na 7 dni przed terminem realizacji.

 

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

Uczestnictwo w warsztatach

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz  Zgłoszenie_udziału

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz Oświadczenie VAT

Kontakt

Joanna Juchnowicz - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail:  j.juchnowicz@pikw.pl 

(22) 654 10 44| kom. 533 220 400| fax (22) 620 94 36

.........................................  Zapraszamy do udziału ....................................

 

Audyt wewnętrzny | Kontrola wewnętrzna