Miejsce realizacji: Warszawa; Cena: 720.00; Termin realizacji: 04-02-2020 - 04-02-2020Zapisy do: 03-02-2020 pozostało 57 dni

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób reprezentujących organizacje, które chcą wdrożyć System zarządzania antykorupcyjnego, wg normy PN ISO 37001 / 2017-05

Cel szkolenia 

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego zaplanowania wdrożenia Systemu zarządzania antykorupcyjnego, wg normy PN ISO 37001 / 2017-05

Program szkolenia 

 1. Audyt przedwdrożeniowy i wycena wdrożenia systemu zarządzania:

- analiza struktury procesów pod kątem możliwości nadużyć

- analiza zakresu odpowiedzialności

- analiza i identyfikacja zagrożeń

- analiza mechanizmów ochronnych

- kodeks etyki

 1. Szkolenie kierownictwa organizacji
 2. Szkolenie pełnomocnika
 3. Szkolenie grup roboczych
 4. Szkolenia dla pracowników
 5. Opracowanie dokumentacji systemu antykorupcyjnego.  

- zaprojektowanie systemu kontroli i raportowania

 1. Wdrożenie dokumentacji systemu zarządzania
 2. Szkolenie audytorów wewnętrznych
 3. Przeprowadzenie audytów weryfikujących
 4. Przeprowadzenie przeglądu zarządzania
 5. Działania korygujące
 6. Nadzór procesu certyfikacji
 7. Serwisowanie systemu antykorupcyjnego.

W naszej ofercie jest również usługa wdrożenia oraz przygotowania do przeprowadzenia audytów i certyfikacji Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym wg. normy ISO 37001:2016

Antykorupcja - wdrożenie normy PN ISO 37001/2017-05

Prowadzący 

Certyfikowany Audytor ds. Kontroli Wewnętrznej CICA (USA), Certyfikowany Audytor Systemów Zarządzania Jakością IRCA QMS (GB), Audytor INK EFQM (NL), Auditor Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, Audytor Wewnętrzny Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej II Stopnia, Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji.

Z wykształcenia mgr ekonomii, absolwent studiów podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie Organizacji i Zarządzania oraz Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie w zakresie Audytu i Kontroli, Problematyką wdrażania i audytowania systemów zajmuje się od 2001r. Początkowo, jako pełnomocnik ds. zarządzania jakością, następnie jako wdrożeniowiec systemów w jednostkach sektora publicznego oraz auditor certyfikowanych systemów zarządzania jakością z ramienia PCBC. Równocześnie zajmował się nadzorowaniem problematyki w zakresie: 

 • doskonalenia badań audytowych i procedur kontrolnych;
 • wdrażania systemowych rozwiązań w zakresie oceny skuteczności i efektywności realizacji planów  strategicznych;
 • analizy ryzyka i diagnozowania obszarów wymagających doskonalenia; 
 • wdrażania systemowych rozwiązań w zakresie celów jakościowych;
 • wdrażania kontroli zarządczej w jednostce

Udział przyznaje 

 • 8 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

          Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

Miejsce realizacji 

Warszawa Centrum lub Wola - dokładne miejsce realizacji zostanie określone w informacji mailowej, wysłanej do uczestników szkolenia na 7 dni przed terminem realizacji.

 

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

Uczestnictwo w szkoleniu 

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz Zgłoszenie udziału

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz  Oświadczenie_VAT

Kontakt 

Karolina Kolasa - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: k.kolasa@pikw.pl

(22) 620 95 40| kom. 533 606 007 | fax (22) 620 94 36

 

Serdecznie zapraszamy

 

Antykorupcja - wdrożenie normy ISO 37001 | ISO