2016-01-15

Konferencja - Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni


Wspieranie przedsiębiorstw i instytucji

                                    

 

Kolejna edycja konferencji odbędzie się w Krakowie we współpracy z Krakowską Akademią oraz ACFE Polska w dniu 13 kwietnia 2016 r., szczegółowe informacje już wkrótce. 

 

W dniu 12 stycznia 2016 r. w siedzibie Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbyła się konferencja zorganizowana przez PIKW, AFIB VISTULA oraz ACFE Polska pt. „Wspieranie przedsiębiorstw i instytucji w zakresie najlepszych praktyk związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym”.

Konferencja adresowana była do wszystkich, którzy mają świadomość ogromnego znaczenia konieczności zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z sieci Internet w działalności gospodarczej.

Wykorzystanie sieci Internet rewolucjonizuje sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Internet pozwala firmom poszerzać zasięg działania, umożliwia lepsze zarządzanie relacjami wewnątrz i na zewnątrz firmy, ułatwia dostęp do informacji i przetwarzanie danych oraz pomaga bardziej efektywnie wykorzystywać zasoby. Warunkiem wykorzystania cyberprzestrzeni w działalności gospodarczej jest posiadanie kompetencji i narzędzi zapewniających bezpieczeństwo jej prowadzenia.

Celem konferencji było:

  1. Zaprezentowanie najnowszych dokumentów strategicznych dotyczących bezpieczeństwa cyberprzestrzeni oraz podejmowanych inicjatyw obywatelskich w tym obszarze.
  2. Zaprezentowanie metodologii i narzędzi zarządzania incydentami bezpieczeństwa, w tym możliwości wsparcia w razie naruszenia bezpieczeństwa, w tym ochrona w czasie DDoS, ochrona przed phishingami, analiza złośliwego oprogramowania.
  3. Przedstawienie metod gromadzenia i zabezpieczania danych w celach dowodowych, metody analiza dużych zbiorów danych, metody odzyskiwania danych.
  4. Przedstawienie narzędzi zarządzania środowiskiem mobilnym w firmie, wymagane funkcjonalności, przykładowe implementacje.
  5. Przedstawienie programów szkoleń i upowszechniania wiedzy w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego skierowane w szczególności do obywateli i przedsiębiorstw.

Program_Konferencji

 

W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy za aktywne uczestnictwo.