Marcin Antoniak

Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. Warszawa 2012

------------------------------------------------------------------------

 

Od 1 stycznia 2012 r. zaczęły obowiązywać przepisy ustawy o kontroli w administracji rządowej, a 10 lutego zostały zatwierdzone przez Prezesa Rady Ministrów Standardy prowadzenia kontroli w administracji rządowej. Jak wdrożyć i dostosować codzienną pracę  do nowych regulacji prawnych?

 

W poradniku:

  • komentarz do ustawy o kontroli w administracji rządowej
  • omówienie Standarów prowadzenia kontroli w administracji rządowej
  • procedury postępowania kontrolnego na każdym etapie rozpisane krok po kroku
  • wzory dokumentów do bezpośredniego wykorzystania podczas realizowania zadań kontrolnych
  • gotowe rozwiązania praktyczne oparte na regulacjach prawnych i doświadczeniach autora

 

 

 

Cena: 129 zł + VAT