Autor: Antoni Sekuła

Wydawca: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. / KontrolerInfo
ISBN:  978-83-942845-0-3

 

 

Oddajemy w Państwa ręce pierwszą publikację z serii Audyt w praktyce. Cykl składał się będzie z poradników ułatwiających wykonywanie zadań audytor­skich począwszy od planowania, w tym planowania długoterminowego, poprzez wykonanie audytu zgodnie ze standardami, aż do procesu monitorowania reali­zacji rekomendacji, wnio­sków i zaleceń audytora.

Niniejsza publikacja ma za zadanie ułatwiać projektowanie i wykorzystywanie odpo­wiednich kryteriów oceny ustaleń stanu faktycznego czynionych przez audytora.

Autor przypomina podstawowe informacje na temat systemów kontroli wewnętrznej, budowanych w oparciu o najlepsze praktyki wyrażone w międzynarodowych i krajo­wych standardach kontroli wewnętrznej pozwala­jących zbudować systemy adekwatne i efektywne w każdej organizacji, zarówno organizacji sektora finansów publicznych, sektora samorządowego (regulacje ustawowe), jak i sektora przedsiębiorstw każdego typu.

Na podstawie definicji audytu wewnętrznego ukazuje rolę audytu wewnętrznego w ocenie tych systemów oraz podkreśla znaczenie etyki w pracy audytora.

Przedstawia również praktyczne sposoby projektowania kryteriów oceny ustaleń oraz przykłady do osobistych przemyśleń.

W ramach „warsztatów” proponuje ćwiczenia zmierzające do utrwalenia i umiejętnego wykorzystania w praktyce przedstawionej wiedzy.

 

 

 

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej pragnie w tym miejscu serdecznie podziękować Autorowi za wieloletnią współpracę przy projektowaniu i realizacji szkoleń, warsztatów, audytów, konferencji czy Międzynarodowego Kon­gresu Kontroli, Audytu, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw.

 

Cena 32 zł

KRYTERIA_formularz_zamowienia