Dlaczego warto zgłosić swój udział wcześniej? Przesłanie zgłoszenia na minimum  21 dni przed terminem realizacji szkolenia, to 5 % dodatkowego rabatu od ceny podstawowej


Miejsce realizacji: Warszawa; Cena: 1285.00; Termin realizacji: 11-12-2019 - 12-12-2019Zapisy do: 10-12-2019 pozostało 26 dni

Uczestnicy

Warsztaty są przeznaczone dla osób, które zamierzają rozpocząć pracę w charakterze audytora wewnętrznego.

Cel szkolenia

Pozyskanie wiedzy z zakresu przeprowadzania zadań audytowych, przygotowania dokumentów roboczych oraz przekazania wyników badań. 

Program szkolenia

  • Księga procedur departamentu audytu wewnętrznego.
  • Planowanie długoterminowe–identyfikacja obszarów ryzyka, analiza ryzyka, plan wieloletni, plan roczny.
  • Planowanie zadania audytowego–identyfikacja obszarów ryzyka, analiza ryzyka na poziomie zadania audytowego.
  • Planowanie zadania audytowego–case study (przykładowe zadanie
  • Metodyka audytu wewnętrznego.
  • Pojęcie metodyki w audycie.
  • Dokumenty robocze audytu–kwestionariusze samooceny; kwestionariusze kontroli wewnętrznej; listy kontrolne; plany kontroli; ścieżka audytu.
  • Sprawozdanie z zadania audytowego–rodzaje i elementy sprawozdań; sprawdzenie wdrożenia rekomendacji.

Prowadzący

Ekspert PIKW– certyfikat AW wydany przez MF, CGAP, CFE, CICA oraz Certyfikat IIA Internal Audit Quality Assessment / Ocena jakości audytu wewnętrznego / – Wiceprzewodniczący Rady Programowej PIKW, Prezes PIKW w latach 2010 – 2011. Obecnie Dyrektor Biura ds. Compliance i Systemów Antykorupcyjnych w Spółce Skarbu Państwa, wieloletni  Dyrektor Biura Kontroli w Spółkach Skarbu Państwa. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego określone w ustawie o finansach publicznych. Zdany egzamin z metodyki Prince 2 – poziom Fundation. Prawnik, ukończone studia Podyplomowe na kierunkach rachunkowość oraz bankowości i finansów. Doświadczony trener i wykładowca zagadnień związanych z systemami kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego. Ponad 15 letnie doświadczenie w realizacji audytów zleconych w instytucjach zewnętrznych – m.in. w zakresie oceny zewnętrznej audytu, oceny postępowań o zamówienia publiczne, wykorzystania funduszy UE, struktury organizacyjnej w organizacjach zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Współpracował m.in. z Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w zakresie doradztwa na temat kontroli zarządczej. Od przeszło 18 lat związany z tematyka  audytu i kontroli wewnętrznej w tym również ponad 10 letnie doświadczenie w sektorze publicznym (administracja rządowa).

 

 

Udział przyznaje

  • 8 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

        Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

 

Miejsce realizacji

Warszawa Centrum lub Wola - dokładne miejsce realizacji zostanie określone w informacji mailowej, wysłanej do uczestników szkolenia na 7 dni przed terminem realizacji.

 

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz Zgłoszenie udziału

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz  Oświadczenie_VAT

 

Kontakt 

Karolina Kolasa - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: k.kolasa@pikw.pl

(22) 620-95-40| kom. 533 606 007| fax (22) 620 94 36   

 


«Szkolenia archiwum«