Miejsce realizacji: Warszawa; Cena: 1285.00; Termin realizacji: 11-03-2019 - 12-03-2019Zapisy do: 08-03-2019 pozostało 44 dni

Uczestnicy

Oferta jest skierowana do osób pracujących w komórkach kontroli wewnętrznej zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym oraz tych, którzy pragną poznać rolę i metodykę pracy kontrolerów. 

 

Cel szkolenia

Uporządkowanie wiedzy z zakresu kontroli wewnętrznej w organizacji poprzez popartą przykładami prezentację podstawowych etapów zadania kontrolnego. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną metody i narzędzia wykorzystywane w trakcie planowania i prowadzenia kontroli, zasady i sposoby dokumentowania ustaleń i wyników.  Efektem jaki chcemy osiągnąć zapraszając do udziału w szkoleniu jest wypracowanie lub udoskonalenie warsztatu kontrolerskiego w kontekście pojawiających się zmian w zakresie funkcji i zadań jakie są stawiane przed komórką kontroli wewnętrznej.

 

Program szkolenia

  • Istota kontroli wewnętrznej w organizacji, jej cele i funkcje
  • Planowanie kontroli
  • Analiza ryzyka w procesie kontrolnym
  • Przeprowadzanie zadania kontrolnego - metody pracy kontrolera wewnętrznego
  • Dokumentacja wykorzystywana w trakcie zadania kontrolnego
  • Przedmiot kontroli – dobór elementów do badania
  • Komunikowanie ustaleń i wyników badania – zasady sprawozdawczości.

 

Prowadzący

Zastępca Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego,  posiadający wieloletnie doświadczenie  trenerskie w zakresie prowadzenia szkoleń i zajęć na studiach podyplomowych z zakresu  analizy systemów kontroli wewnętrznej i  ich oceny, analizy ryzyka oraz metodyki audytu wewnętrznego,  w szczególności w zakresie wdrażania programów i projektów finansowych ze środków unijnych. Współpracował m.in. z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w zakresie doradztwa na temat kontroli zarządczej.

Prezes Spółki Prawa Handlowego , wieloletni kontroler i audytor posiadający bogate doświadczenie  trenerskie w zakresie prowadzenia szkoleń i zajęć na studiach podyplomowych z zakresu  analizy systemów kontroli wewnętrznej i  ich oceny, analizy ryzyka oraz metodyki audytu wewnętrznego, w szczególności w zakresie wdrażania programów i projektów finansowych ze środków unijnych.

 

Udział przyznaje

  • 8 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

          Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

 

Miejsce realizacji

Warszawa, możliwe miejsca realizacji :

Siedziba PIKW, ul. Sienna 93 lok.35 

Hotel Colibra, ul. Wolska 191,

Centrum szkoleniowe BusinessRoom,  ul. Grójecka 1/3

opcjonalnie - Ruda Śląska*

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

 

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz Zgłoszenie udziału

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz  Oświadczenie_VAT

 

Kontakt 

Karolina Kolasa - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: k.kolasa@pikw.pl

(22) 620-95-40| kom. 533 606-007| fax (22) 620 94 36

 

...............................................       Serdecznie zapraszamy do udziału       ...................................................

 

Kontrola wewnętrzna