Dlaczego warto zgłosić swój udział wcześniej? Przesłanie zgłoszenia na minimum  21 dni przed terminem realizacji szkolenia, to 5 % dodatkowego rabatu od ceny podstawowej


Miejsce realizacji: Warszawa; Cena: 1285.00; Termin realizacji: 11-02-2019 - 12-02-2019Zapisy do: 08-02-2019 pozostało 16 dni

Podczas szkolenia zaprezentowana zostanie metodyka doboru próby w zadaniach audytowych.   Na konkretnych przykładach pokazane będą metody stosowane w testach zgodności i testach rzeczywistych.Szkolenie odbywa się przy udziale komputerów.

 

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do pracowników komórek audytu wewnętrznego i instytucjonalnej kontroli wewnętrznej.

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest prezentacja w formie warsztatów metodyki  doboru próby w zadaniach audytowych. Prezentowane będą na przykładach metody stosowane w testach zgodności i testach rzeczywistych. Nabyte umiejętności posłużyć powinny do zaprogramowania badania danego obszaru ryzyka w sposób umożliwiający racjonalne i efektywne poświadczenie jakości systemu kontroli wewnętrznej oraz rzetelną ekstrapolację wyników z przebadania wybranej próbki operacji lub zdarzeń. Szkolenie adresowane jest do pracowników komórek audytu wewnętrznego i instytucjonalnej kontroli wewnętrznej.

Program szkolenia

-Założenia dotyczące doboru próby, jako sposobu realizacji czynności audytowych/kontrolnych.

-Przegląd rodzajów próbkowania (statystyczne/niestatystyczne).

-Omówienie podstawowych zasad losowania i technik doboru próby, a w szczególności:

 • profesjonalny osąd audytora,
 • statystyczny dobór próby,
 • próbkowanie atrybutów,
 •  
 • próbkowanie zmiennych,
 •  
 • dobór z prawdopodobieństwem zależnym od wielkości,
 •  
 • losowanie warstwowe,
 •  
 • próbkowanie wykrywające.
 •  

-Dobór właściwej techniki próbkowania.

 

-Określenie minimalnej/optymalnej próby w badaniu kontrolnym/audytowym.

 

-Ocena wyników próbkowania.

 

-Ekstrapolacja wyników z próby na populację.

 

-Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel.

 

-Wprowadzenie do technik CAAT.

 

Prowadzący

Prowadzący posiada wieloletnie doświadczenie w pracy audytora wewnętrznego, kontrolera wewnętrznego i kontrolera w administracji rządowej. Doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu zespołami audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej i kontroli w administracji rządowej w jsfp oraz agencji  wykonawczej. Wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń i warsztatów  z metodyki doboru próby, w tym  dla instytucji zobowiązanych do stosowania wytycznych KE odnośnie doboru próby. Prowadzenie zajęć z zakresu metodyki doboru próby na studiach podyplomowych.

Zajęcia prowadzone są przy użyciu komputerów!

Udział przyznaje

 • 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

        Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

 

Miejsce realizacji

Warszawa, możliwe miejsca realizacji :

Siedziba PIKW, ul. Sienna 93 lok.35 

Hotel Colibra, ul. Wolska 191,

Centrum szkoleniowe BusinessRoom,  ul. Grójecka 1/3

opcjonalnie - Ruda Śląska*

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

 

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz Zgłoszenie udziału

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz  Oświadczenie_VAT

 

Kontakt 

Karolina Kolasa - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: k.kolasa@pikw.pl

(22) 620 95 40| kom. 533 606 007 | fax (22) 620 94 36

 

...............................................  Serdecznie zapraszamy do udziału  ...................................................

 

 


«Szkolenia archiwum«