Dlaczego warto zgłosić swój udział wcześniej? Przesłanie zgłoszenia na minimum  21 dni przed terminem realizacji szkolenia, to 5 % dodatkowego rabatu od ceny podstawowej


Warszawa1285.0008-06-2020 - 09-06-202007-06-2020 6

Podczas szkolenia zaprezentowana zostanie metodyka doboru próby w zadaniach audytowych.   Na konkretnych przykładach pokazane będą metody stosowane w testach zgodności i testach rzeczywistych.Szkolenie odbywa się przy udziale komputerów.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do pracowników komórek audytu wewnętrznego i instytucjonalnej kontroli wewnętrznej.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest prezentacja w formie warsztatów metodyki  doboru próby w zadaniach audytowych. Prezentowane będą na przykładach metody stosowane w testach zgodności i testach rzeczywistych. Nabyte umiejętności posłużyć powinny do zaprogramowania badania danego obszaru ryzyka w sposób umożliwiający racjonalne i efektywne poświadczenie jakości systemu kontroli wewnętrznej oraz rzetelną ekstrapolację wyników z przebadania wybranej próbki operacji lub zdarzeń. Szkolenie adresowane jest do pracowników komórek audytu wewnętrznego i instytucjonalnej kontroli wewnętrznej.

Program szkolenia

- Założenia dotyczące doboru próby, jako sposobu realizacji czynności audytowych/kontrolnych.

- Przegląd rodzajów próbkowania (statystyczne/niestatystyczne).

- Omówienie podstawowych zasad losowania i technik doboru próby, a w szczególności:

  • profesjonalny osąd audytora,
  • statystyczny dobór próby,
  • próbkowanie atrybutów,
  • próbkowanie zmiennych,
  • dobór z prawdopodobieństwem zależnym od wielkości,
  • losowanie warstwowe
  • próbkowanie wykrywające.

- Dobór właściwej techniki próbkowania.

- Określenie minimalnej/optymalnej próby w badaniu kontrolnym/audytowym.

- Ocena wyników próbkowania.

- Ekstrapolacja wyników z próby na populację.

- Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel.

- Wprowadzenie do technik CAAT.

Prowadzący

Prowadzący posiada wieloletnie doświadczenie w pracy audytora wewnętrznego, kontrolera wewnętrznego i kontrolera w administracji rządowej. Doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu zespołami audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej i kontroli w administracji rządowej w jsfp oraz agencji  wykonawczej. Wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń i warsztatów  z metodyki doboru próby, w tym  dla instytucji zobowiązanych do stosowania wytycznych KE odnośnie doboru próby. Prowadzenie zajęć z zakresu metodyki doboru próby na studiach podyplomowych.

 

Zajęcia prowadzone są przy użyciu komputerów!

Udział daje możliwość otrzymania:

  • 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

        Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

  • Zaświadczenie ukończenia szkolenia

Miejsce realizacji

Warszawa Centrum lub Wola - dokładne miejsce realizacji zostanie określone w informacji mailowej, wysłanej do uczestników szkolenia na 7 dni przed terminem realizacji.

 

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz Zgłoszenie udziału

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz  Oświadczenie_VAT

 

Kontakt 

Anastazja Litwinowa  - Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail: a.litwinowa@pikw.pl

(22) 620 95 40| kom. 533 606 007 | fax (22) 620 94 36

 

   Zapraszamy do udziału 

 

 


«Szkolenia archiwum«