Szereg krótkich szkoleń tematycznych i specjalistycznych adresowany jest do osób zatrudnionych bezpośrednio w kontroli i audycie wewnętrznym lub ponoszących odpowiedzialność za kontrolę lub audyt wewnętrzny w swojej organizacji. Dedykowany jest każdemu, kto pragnie udoskonalić swoje umiejętności zarządzania przez wykorzystanie i stosowanie pozytywnych aspektów audytu wewnętrznego oraz procesów zarządzania ryzykiem.

 


aktualizacja istniejącego systemu do wersji normy ISO 9001:2015

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób reprezentujących organizacje, które są zobligowane w terminie do września 2018 r. dokonać aktualizacji normy PN-EN ISO 9001:2009 do wersji PN-EN ISO 9001:2015-10.

Cel szkolenia

 • Przygotowanie uczestników do sprawnej transformacji normy poprzez omówienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10 ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

Program warsztatów

 • Zmiany w zakresie podstawowych terminów i definicji;
 • Tabela korelacji obu norm;
 • Zakres systemu - zasady zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2015-10;
 • Kontekst organizacji - cel działania organizacji, strategiczne kierunki rozwoju;
 • Przywództwo - zwiększenie wymagań;
 • Wiedza organizacji - ludzie i ich doświadczenie;
 • Wymagania klientów obecnych i przyszłych;
 • Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne;
 • Podejście oparte na ryzyku - identyfikacja ryzyk i szans;
 • Projekcja działań na ryzykach;
 • Zmiany w procesach;
 • Zmiany w dokumentacji

Osoby prowadzące

Certyfikowany Audytor ds. Kontroli Wewnętrznej CICA (USA), Certyfikowany Audytor Systemów Zarządzania Jakością IRCA QMS (GB), Audytor INK EFQM (NL), Auditor Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, Audytor Wewnętrzny Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej II Stopnia, Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji, Ekspert Systemów Zarządzania Jakością – Collegium Civitas.

Z wykształcenia mgr ekonomii, absolwent studiów podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie Organizacji i Zarządzania oraz Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie w zakresie Audytu i Kontroli, Problematyką wdrażania i audytowania systemów zajmuje się od 2001r. Początkowo, jako pełnomocnik ds. zarządzania jakością, następnie jako wdrożeniowiec systemów w jednostkach sektora publicznego oraz auditor certyfikowanych systemów zarządzania jakością z ramienia PCBC. Równocześnie zajmował się nadzorowaniem problematyki w zakresie: 

 • doskonalenia badań audytowych i procedur kontrolnych;
 • wdrażania systemowych rozwiązań w zakresie oceny skuteczności i efektywności realizacji planów  strategicznych;
 • analizy ryzyka i diagnozowania obszarów wymagających doskonalenia; 
 • wdrażania systemowych rozwiązań w zakresie celów jakościowych;
 • wdrażania kontroli zarządczej w jednostce.

Udział przyznaje

 • 6 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

         Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

Miejsce realizacji

Warszawa, możliwe miejsca realizacji :

Siedziba PIKW, ul. Sienna 93 lok.35 

Hotel Colibra, ul. Wolska 191,

Centrum szkoleniowe BusinessRoom,  ul. Grójecka 1/3

opcjonalnie - Ruda Śląska*

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

Uczestnictwo w warsztatach  

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz  Zgłoszenie udziału

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz  Oświadczenie_VAT

Kontakt 

Karolina Kolasa - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: k.kolasa@pikw.pl 

(22) 620 95 40| kom. 533 606 007| fax (22) 620 94 36

...............................................  Serdecznie zapraszamy do udziału  ...................................................