Miejsce realizacji: Warszawa; Cena: 1285.00; Termin realizacji: 19-02-2019 - 20-02-2019Zapisy do: 18-02-2019 pozostało 26 dni

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do osób, w których kompetencjach leży monitorowanie procesów zachodzących w ramach systemu kontroli zarządczej (systemu kontroli wewnętrznej) w jednostce oraz audytorów wewnętrznych.

 

Cel szkolenia

Celem zajęć jest przedstawienie zagadnień dotyczących procesu monitorowania kontroli zarządczej, z uwzględnieniem wymagań stawianych przez standardy kontroli zarządczej jak i również wymagania Raportu COSO.

 

Program szkolenia

Monitorowanie jako element systemu kontroli zarządczej.

 • Charakter i cel monitorowania.
 • Struktura efektywnego systemu kontroli zarządczej.
 • Model monitorowania.
 • Bieżący monitoring
 • Odrębne oceny.
 • Zapobieganie, wykrywanie i raportowanie nieprawidłowości. 
 • Samoocena kontroli zarządczej, oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

 Określenie podstaw monitorowania.

 • Postawa kierownictwa najwyższego szczebla.
 • Struktura organizacyjna.
 • Określenie punktu odniesienia efektywności kontroli wewnętrznej.
 • Case study

 Opracowanie i wdrożenie procedur monitorowania.

 • Hierarchizacja ryzyk.
 • Określenie kluczowych punktów kontrolnych.
 • Identyfikacja wiarygodnych informacji.
 • Wdrożenie procedur monitorowania.
 • Ocena i prezentacja wyników.
 • Wykorzystanie technologii.
 • Formalność i poziom dokumentacji.
 • Case study

 

Prowadzący

Zastępca Dyrektora w Departamencie Audytu Wewnętrznego. Posiada tytuły Certified Fraud Examiner (CFE) – Biegły ds. oszustw i nadużyć oraz Certified Government Auditing Professional (CGAP) – Certyfikowany Audytor Sektora Publicznego wymienione w ustawie o finansach publicznych jako potwierdzające kwalifikacje audytora wewnętrznego. Posiada również tytuł audytora wewnętrznego w sektorze finansów publicznych oraz zdany egzamin z metodyki Prince 2 – poziom Foundation. Ukończył studia podyplomowe na kierunkach rachunkowość oraz bankowości i finansów. Uczestniczył i nadzorował szereg misji audytorskich, a także realizował audyty zlecone w instytucjach zewnętrznych – m.in. w zakresie oceny postępowań o zamówienia publiczne, struktury organizacyjnej, wydatkowania środków UE i innych.

 

Udział przyznaje

 • 8 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

          Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

 

Miejsce realizacji

Warszawa, możliwe miejsca realizacji :

Siedziba PIKW, ul. Sienna 93 lok.35 

Hotel Colibra, ul. Wolska 191,

Centrum szkoleniowe BusinessRoom,  ul. Grójecka 1/3

opcjonalnie - Ruda Śląska*

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

 

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz Zgłoszenie_udziału

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz  Oświadczenie_VAT

 

Kontakt:

Karolina Kolasa - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: k.kolasa@pikw.pl

(22) 620-95-40| kom. 533 606 007| fax (22) 620 94 36

...............................................       Serdecznie zapraszamy do udziału       ...................................................

Kontrola zarządcza