Miejsce realizacji: Warszawa; Cena: 1285.00; Termin realizacji: 18-06-2019 - 19-06-2019Zapisy do: 17-06-2019 pozostało 1 dni

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się monitorowaniem procesów zachodzących w ramach systemu kontroli zarządczej (systemu kontroli wewnętrznej) w jednostce oraz audytorów wewnętrznych.

 

Cel szkolenia

Celem zajęć jest przedstawienie zagadnień dotyczących procesu monitorowania kontroli zarządczej, z uwzględnieniem wymagań stawianych przez standardy kontroli zarządczej jak i również wymagania Raportu COSO.

 

Program szkolenia

Monitorowanie jako element systemu kontroli zarządczej.

 • Charakter i cel monitorowania.
 • Struktura efektywnego systemu kontroli zarządczej.
 • Model monitorowania.
 • Bieżący monitoring
 • Odrębne oceny.
 • Zapobieganie, wykrywanie i raportowanie nieprawidłowości. 
 • Samoocena kontroli zarządczej, oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

 Określenie podstaw monitorowania.

 • Postawa kierownictwa najwyższego szczebla.
 • Struktura organizacyjna.
 • Określenie punktu odniesienia efektywności kontroli wewnętrznej.
 • Case study

 Opracowanie i wdrożenie procedur monitorowania.

 • Hierarchizacja ryzyk.
 • Określenie kluczowych punktów kontrolnych.
 • Identyfikacja wiarygodnych informacji.
 • Wdrożenie procedur monitorowania.
 • Ocena i prezentacja wyników.
 • Wykorzystanie technologii.
 • Formalność i poziom dokumentacji.
 • Case study

 

Prowadzący

Ekspert PIKW – certyfikat AW wydany przez MF, CGAP, CFE, CICA oraz Certyfikat IIA Internal Audit Quality Assessment / Ocena jakości audytu wewnętrznego / – Wiceprzewodniczący Rady Programowej PIKW, Prezes PIKW w latach 2010 – 2011. Obecnie Dyrektor Biura ds. Compliance i Systemów Antykorupcyjnych w Spółce Skarbu Państwa, wieloletni  Dyrektor Biura Kontroli w Spółkach Skarbu Państwa. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego określone w ustawie o finansach publicznych. Zdany egzamin z metodyki Prince 2 – poziom Fundation. Prawnik, ukończone studia Podyplomowe na kierunkach rachunkowość oraz bankowości i finansów. Doświadczony trener i wykładowca zagadnień związanych z systemami kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego. Ponad 15 letnie doświadczenie w realizacji audytów zleconych w instytucjach zewnętrznych – m.in. w zakresie oceny zewnętrznej audytu, oceny postępowań o zamówienia publiczne, wykorzystania funduszy UE, struktury organizacyjnej w organizacjach zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Współpracował m.in. z Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w zakresie doradztwa na temat kontroli zarządczej. Od przeszło 18 lat związany z tematyka  audytu i kontroli wewnętrznej w tym również ponad 10 letnie doświadczenie w sektorze publicznym (administracja rządowa).

 

Udział przyznaje

 • 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

          Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

 

Miejsce realizacji

Warszawa, możliwe miejsca realizacji :

Siedziba PIKW, ul. Sienna 93 lok.35 

Hotel Colibra, ul. Wolska 191,

Centrum szkoleniowe BusinessRoom,  ul. T.Chałubińskiego 8 (budynek biurowca, 10-piętro)

Centrum szkoleniowo-konferencyjne "Jupiter" ul. Towarowa 22

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

 

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz Zgłoszenie_udziału

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz  Oświadczenie_VAT

 

Kontakt:

Karolina Kolasa - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: k.kolasa@pikw.pl

(22) 620-95-40| kom. 533 606 007| fax (22) 620 94 36

...............................................       Serdecznie zapraszamy do udziału       ...................................................

Kontrola zarządcza