J.T. Wells Nadużycia w firmach - Vademecum. Zapobieganie i wykrywanie

LexisNexis, Warszawa 2006


Książka Josepha T. Wellsa Nadużycia w firmach - Vademecum znakomicie wzbogaca także w języku polskim - literaturę kryminologiczną i kryminalistyczną. Autor przedstawia w sposób kompleksowy problematykę mechanizmów popełniania przestępstw na szkodę firmy, metod ich wykrywania oraz możliwości profilaktyczne. Wskazuje także na ogromne koszty tej prze­stępczości. Wiadomo, że wszelkiego rodzaju nadużycia (w tym np. "kreatywna" księgowość) stanowią, niestety, zjawiska codzienne we współczesnym świecie. Odbiorcami polecanego opracowania mogą być przede wszystkim menedżerowie, pracownicy odpowiedzialni za funkcje kontrolne w firmach (audytorzy wewnętrzni, kontrolerzy, pracownicy nadzoru), pracownicy organów ścigania karnego, prawnicy oraz kadra naukowa wyższych uczelni, instytutów naukowych. Książka stanowi również dobrą inspirację do podjęcia badań naukowych doty­czących patologii polskiego biznesu. [fragment recenzji Prof. zw. dr. hab. Brunona Hołysta]

Oszustwa są dla firm i instytucji państwowych poważnymi, kosztownymi i nasila­jącymi się zjawiskami. W książce Nadużycia w firmach - Vademecum człowiek z branży opisuje najczęściej występujące rodzaje nadużyć popełnianych przez pracowników, właścicieli, kierowników i dyrektorów. Poszczególne procedery ilustrują analizy przypadków zgłoszonych do Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) przez Certified Fraud Examiners (CFE), którzy współpracowali przy rozwiązywaniu tych spraw.

Ta przełomowa publikacja autorstwa Josepha T. Wellsa, założyciela i Prezesa ACFE, to kopalnia wskazówek i technik ułatwiających wychwytywanie "sygnałów ostrzegawczych", dostosowanie się do najnowszego prawodawstwa takiego jak ustawa Sarbanes-Oxley oraz opracowanie i wdrożenie skutecznych środków zapobiegawczych. Przyda się każdemu, kto odpowiada za wykrywanie nadużyć - specjalistom ds. zwalczania oszustw i nadużyć, audytorom śledczym, specjalistom ds. zapobiegania stratom, dyrektorom i właścicielom przedsiębiorstw, krymi­nologom, pracownikom działów zarządzania zasobami ludzkimi, pracownikom naukowym, a także funkcjonariuszom organów ścigania.

J.T. Wells zgłębia trzy główne kategorie oszustw i nadużyć z wykorzystaniem stanowiska -sprzeniewierzenie majątku, korupcję i fałszowanie informacji oraz dzieli je na trzynaście odręb­nych rodzajów.

Autor omawia też w zarysie złożone czynniki socjologiczne kształtujące przestępcę wykorzystującego swoje stanowisko oraz bada przyczyny łamania prawa przez ludzi. Zrozu­mienie powodów, które skłaniają pracowników do takich zachowań, jest kluczem do stworzenia środków zapobiegawczych.

Ponadto książka zawiera:

  1. analizy przypadków rzucające światło na sposób myślenia nieuczciwego pracownika,
  2. dane statystyczne z Narodowego sondażu ACFE z 2004 roku, pokazujące średnie koszty i częstotliwość popełniania różnych nadużyć,
  3. kończące każdy rozdział spostrzeżenia i wnioski mające ułatwić czytelnikom opracowanie strategii zapobiegania nadużyciom i ich wykrywania,
  4. klasyfikację objaśniającą rozmaite metody popełniania nadużyć stosowane przez nieuczciwych dyrektorów, właścicieli, kierowników i pracowników,
  5. wskazówki i techniki szacowania strat spowodowanych nadużyciami.