Szereg krótkich szkoleń tematycznych i specjalistycznych adresowany jest do osób zatrudnionych bezpośrednio w kontroli i audycie wewnętrznym lub ponoszących odpowiedzialność za kontrolę lub audyt wewnętrzny w swojej organizacji. Dedykowany jest każdemu, kto pragnie udoskonalić swoje umiejętności zarządzania przez wykorzystanie i stosowanie pozytywnych aspektów audytu wewnętrznego oraz procesów zarządzania ryzykiem.

 


Odbiorcy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób zarówno posiadających doświadczenie w zakresie zapobiegania i ujawniania wyłudzeń kredytowych, jak i tych, którzy problematyką tą zajmują się od niedługiego czasu.

Na zajęciach przedstawione zostaną mechanizmy wyłudzeń kredytowych grup zorganizowanych oraz pojedynczych osób. Poczynając od najprostszych do bardziej złożonych sposobów, przy wykorzystaniu m.in. technik manipulacyjnych, fałszowania dokumentów, kradzieży tożsamości i innych. Szkolenie zawiera elementy ujawniania i zapobiegania tego rodzaju nadużyciom.

Na podstawie konkretnych przykładów i spraw, które zostały już rozwiązane, a także nagłośnionych w środkach masowego przekazu zostaną zidentyfikowane ryzyka, sygnały ostrzegawcze i sytuacje, które umożliwiły dokonanie wyłudzeń i nadużyć. 

Cel szkolenia

Odbiorca szkolenia zostanie zaopatrzony w wiedzę z zakresu najnowszych metod wyłudzeń kredytów, oceny wiarygodności klienta pod kątem rozpoznawania oznak nieszczerości, a także oceny wiarygodności dokumentów w kontekście fałszerstwa.

Praktyczne przykłady i ćwiczenia kształtować będą umiejętności weryfikacji
i oceny prawdziwości dokumentów oraz wiarygodności potencjalnego kredytobiorcy. 

Forma szkolenia – Wykład, symulacje, ćwiczenia (także w postaci symulacji przebiegu śledztwa), studium przypadku, dyskusja.         

  • Program szkolenia na życzenie uczestnika.

Prowadzący

Praktycy, eksperci organów ścigania z kilkunastoletnim doświadczeniem i przeszkoleniem, w tym międzynarodowym.

Udział przyznaje

  •  8 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia, 

  Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnęrznych

Miejsce realizacji

Warszawa, ul. Wolska 191,    Hotel Colibra      Lokalizacja       Galeria zdjęć

opcjonalnie - Katowice*, Gdańsk*

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

Uczestnictwo w szkoleniu

Cena i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym

Pobierz_zgloszenie.pdf

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

OswiadczenieVAT-pikw.pdf

 Kontakt

Sylwia Dąbrowska Inspektor ds. szkoleń

e-mail: s.dabrowska@pikw.pl

tel (22) 654 10 44 | kom 533 360 533  | fax (22) 620 94 36