Szereg krótkich szkoleń tematycznych i specjalistycznych adresowany jest do osób zatrudnionych bezpośrednio w kontroli i audycie wewnętrznym lub ponoszących odpowiedzialność za kontrolę lub audyt wewnętrzny w swojej organizacji. Dedykowany jest każdemu, kto pragnie udoskonalić swoje umiejętności zarządzania przez wykorzystanie i stosowanie pozytywnych aspektów audytu wewnętrznego oraz procesów zarządzania ryzykiem.

 


Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do pracowników sektora bankowego.

 

Cel warsztatów

Podczas warsztatów przedstawione są sposoby dokonywania wyłudzeń kredytowych wykorzystywane zarówno przez zorganizowane grupy, jak i osoby indywidualne. Omawiane są najnowsze metody działania sprawcy z uwzględnieniem szczególnie takich, jak: fałszowanie dokumentów, kradzież tożsamości, psychomanipulacja. Odbiorca szkolenia zaopatrzony zostanie w wiedzę z zakresu oceny wiarygodności i rzetelności klienta, w tym przedkładanych przez niego dokumentów. Na podstawie analizy spraw wykrytych (case study) zidentyfikowane zostaną czynniki ryzyka, sygnały ostrzegawcze i sytuacje, które umożliwiają dokonanie wyłudzeń oraz nadużyć kredytowych. Praktyczne przykłady oraz ćwiczenia kształtować będą u uczestnika szkolenia kompetencje w zakresie oceny wiarygodności potencjalnego kredytobiorcy. Szkolenie zawiera też zagadnienia dotyczące zapobiegania i ujawniania tego rodzaju przestępstw.

 

Program warsztatów

  • Mechanizmy wyłudzeń, studium przypadków.
  • Prowadzenie mini śledztw jako jedna z form identyfikacji ryzyk.
  • Techniki wywierania wpływu na ludzi, w tym manipulacja, symulacje
  • Weryfikacja autentyczności dokumentów przedkładanych podczas aplikacji kredytowej.
  • Oznaki nieszczerości i świadomego wprowadzania błąd ze strony potencjalnego kredytobiorcy, ćwiczenia

 

Forma szkolenia

Wykład, symulacje, ćwiczenia, symulacje, studium przypadku, dyskusja.

 

Prowadzący

Praktycy, eksperci organów ścigania z kilkunastoletnim doświadczeniem i przeszkoleniem, w tym międzynarodowym.

 

Wszelkie prawa autorskie związane z tematem, koncepcją i programem szkolenia są zastrzeżone przez autora. Kopiowanie, wykorzystywanie i upowszechnianie bez jego zgody jest niedozwolone i chronione prawem.

 

 

Udział przyznaje

  • 6 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

         Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

 

Miejsce realizacji 

Warszawa, możliwe miejsca realizacji :

Siedziba PIKW, ul. Sienna 93 lok.35 

Hotel Colibra, ul. Wolska 191,

Centrum szkoleniowe BusinessRoom,  ul. T.Chałubińskiego 8 (budynek biurowca, 10-piętro)

Centrum szkoleniowo-konferencyjne "Jupiter" ul. Towarowa 22

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

 

Uczestnictwo w warsztatach

Cena i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz Zgłoszenie udziału

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz  Oświadczenie_VAT.pdf

 

Kontakt

Karolina Kolasa - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: k.kolasa@pikw.pl

(22) 620 95 40| kom. 533 606 007| fax (22) 620 94 36