Miejsce realizacji: Warszawa; Cena: 1285.00; Termin realizacji: 23-01-2018 - 24-01-2018Zapisy do: 19-01-2018 pozostało 56 dni
Szkolenie przedstawia System zarządzania antykorupcyjnego, wg normy ISO 37001:2016.

Uczestnicy 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób reprezentujących organizacje, które chcą wdrożyć System zarządzania antykorupcyjnego, wg normy ISO 37001:2016.

Cel szkolenia 

Szkolenie przedstawia System zarządzania antykorupcyjnego, wg normy ISO 37001:2016.

Program szkolenia 

 • Zakres normy
 • Normy odniesienia
 • Terminy i definicje
 • Kontekst organizacji
 • Przywództwo
 • Planowanie
 • Wsparcie
 • Działanie
 • Ocena wyników
 • Doskonalenie
 • Aneks A (informacyjny)  Wytyczne dotyczące użycia dokumentu

 

W naszej ofercie jest również usługa wdrożenia oraz przygotowania do przeprowadzenia audytów i certyfikacji Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym wg. normy ISO 37001:2016

Antykorupcja - wdrożenie normy ISO 37001

Prowadzący 

Certyfikowany Audytor ds. Kontroli Wewnętrznej CICA (USA), Certyfikowany Audytor Systemów Zarządzania Jakością IRCA QMS (GB), Audytor INK EFQM (NL), Auditor Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, Audytor Wewnętrzny Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej II Stopnia, Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji.

Z wykształcenia mgr ekonomii, absolwent studiów podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie Organizacji i Zarządzania oraz Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie w zakresie Audytu                i Kontroli, Problematyką wdrażania i audytowania systemów zajmuje się od 2001r. Początkowo, jako pełnomocnik ds. zarządzania jakością, następnie jako wdrożeniowiec systemów w jednostkach sektora publicznego oraz auditor certyfikowanych systemów zarządzania jakością z ramienia PCBC. 

Równocześnie zajmował się nadzorowaniem problematyki w zakresie: 

 • doskonalenia badań audytowych i procedur kontrolnych;
 • wdrażania systemowych rozwiązań w zakresie oceny skuteczności i efektywności realizacji planów  strategicznych;
 • analizy ryzyka i diagnozowania obszarów wymagających doskonalenia; 
 • wdrażania systemowych rozwiązań w zakresie celów jakościowych;
 • wdrażania kontroli zarządczej w jednostce.

Udział przyznaje

 • 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

          Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

Miejsce realizacji 

Warszawa, możliwe miejsca realizacji :

Siedziba PIKW, ul. Sienna 93 lok.35 

Hotel Colibra, ul. Wolska 191,

Centrum szkoleniowe BusinessRoom,  ul. Grójecka 1/3

opcjonalnie - Ruda Śląska*

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

Uczestnictwo w szkoleniu 

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz Zgłoszenie udziału

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz  Oświadczenie_VAT

Kontakt 

Agnieszka Tomaszewska - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: a.tomaszewska@pikw.pl

(22) 654-10-44| kom. 533 315 538 | fax (22) 620 94 36

 

 .....................................................Serdecznie zapraszamy do udziału...........................................................

 

 

Antykorupcja - wdrożenie normy ISO 37001