Szereg krótkich szkoleń tematycznych i specjalistycznych adresowany jest do osób zatrudnionych bezpośrednio w kontroli i audycie wewnętrznym lub ponoszących odpowiedzialność za kontrolę lub audyt wewnętrzny w swojej organizacji. Dedykowany jest każdemu, kto pragnie udoskonalić swoje umiejętności zarządzania przez wykorzystanie i stosowanie pozytywnych aspektów audytu wewnętrznego oraz procesów zarządzania ryzykiem.

 


Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych oraz usługodawców.

 

Cel szkolenia

Wprowadzenie uczestników w zakres zmian wynikających z nowego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu.

 

Program

1. Ogólny zakres regulacji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu.

2. Sposób sporządzania i elementy planu audytu oraz sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami rozporządzenia.

3. Planowanie i realizacja zadania audytowego oraz informowanie o jego wynikach w świetle przepisów rozporządzenia.

4. Audyt wewnętrzny zlecony i ocena prowadzenia audytu wewnętrznego według przepisów rozporządzenia.

5. Okres przejściowy i terminy wchodzenia w życie poszczególnych przepisów rozporządzenia.

 

Prowadzący

Elżbieta Garczarek CFE, CICA, Zaświadczenie MF, certyfikat CBA,  wieloletni praktyk, audytor wewnętrzny. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w kontroli i audycie. Wykładowca na licznych kursach i szkoleniach w zakresie finansów publicznych, audytu i kontroli, kontroli zarządczej. Wykładowca na Studiach podyplomowych w zakresie audytu,  kontroli, kontroli zarządczej, finansów publicznych i rachunkowości budżetowej.  Autorka wielu publikacji z problematyki finansów publicznych, kontroli zarządczej, audytu wewnętrznego, rachunkowości budżetowej.

 

Udział przyznaje

  • 10 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia

      Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

 

Miejsce realizacji

Warszawa, możliwe miejsca realizacji :

Siedziba PIKW, ul. Sienna 93 lok.35 

Hotel Colibra, ul. Wolska 191,

Centrum szkoleniowe BusinessRoom,  ul. Grójecka 1/3

 

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz Zgłoszenie udziału

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz Oświadczenie_VAT.pdf

 

Kontakt

Agnieszka Tomaszewska - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: a.tomaszewska@pikw.pl 

(22) 620-91-70| kom. 533 315 538| fax (22) 620 94 36

...............................................  Serdecznie zapraszamy do udziału  ...................................................