Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

edukacja

Edukacja

Szkolenia stacjonarne, e-learning, kursy i warsztaty.

Zobacz więcej
doradztwo

Usługi doradcze

Doradztwo z obszaru naszej działaności

Zobacz więcej
publikacje

Publikacje

Książki i czasopisma

Zobacz więcej
Krajowa Lista Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

Krajowa Lista AW i KW

Prowadzimy Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

Zobacz więcej

Wiadomości

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej wziął udział w realizacji procesu badawczego, w celu pozyskania danych do publikacji pt. "Skuteczne komunikowanie w audycie wewnętrznym". Dziękujemy wszystkim, którzy wypełnili ankietę i co za tym idzie dostarczyli autorom potrzebne dane do publikacji. Powodzenie przeprowadzonego badania naukowego było możliwe dzięki zaangażowaniu całego środowiska audytorów wewnętrznych w Polsce.

 

skuteczne-komunikowanie-w-audycie-wewnetrznym_[2418]_1200

 

Audytorzy wewnętrzni są grupą zawodową o wysokich kwalifikacjach zawodowych, na które składają się zarówno wiedza, jak i umiejętności, nabywane w ciągu całego życia zawodowego i wykorzystywanego przy wykonywaniu obowiązków zawodowych. Umiejętności przydatne w pracy audytora wewnętrznego obejmują zarówno tzw. umiejętności techniczne, do których zalicza się między innymi zdolność krytycznego myślenia, zdolności analityczne, umiejętność przeprowadzania analizy ryzyka, definiowania i rozwiązywania problemów czy zdolności organizacyjne, ale także umiejętności miękkie, wśród których najczęściej wymieniane są umiejętności w zakresie komunikowania. Od początku XXI wieku zauważalny jest jednocześnie wzrost zainteresowania drugą z wymienionych grup kompetencji, a badania prowadzone przez organizacje zrzeszające audytorów wewnętrznych często wskazują umiejętności komunikacyjne jako jedne z kluczowych w pracy audytora wewnętrznego. 

 

Przeprowadzony przez autorów niniejszej monografii przegląd publikacji naukowych poświęconych problematyce komunikowania się audytorów wewnętrznych z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym wykazał istniejącą lukę poznawczą. Badania w tym zakresie prowadzone były głównie przez organizacje branżowe związane z audytem wewnętrznym. Przy tym, przez pierwsze dwie dekady XXI wieku, nie odnotowano wzrostu publikacji naukowych z tego obszaru. Zdaniem autorów monografii, w kontekście wzrostu zainteresowania w XXI wieku tematyką komunikowania się audytorów wewnętrznych, na polu naukowym powstała luka poznawcza. Badania naukowe prezentowane w monografii są zatem odpowiedzią na potrzeby środowiska audytorów wewnętrznych oraz środowiska naukowego, a ich głównym celem niwelacja wspomnianej wcześniej luki. Autorzy wyrażają również przekonanie, że stanowią one punkt wyjścia do dalszych badań nad problematyką komunikowania w obszarze audytu wewnętrznego. 

 

2020-09-09 |

Szkolenia:

 

zobacz wszystkie

chcesz wiedzieć, co się dzieje?

prowadzimy najważniejsze wydarzenia branżowe

Międzynarodowy Kongres Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw

Od kilkunastu lat, we wrześniu organizujemy w Krakowie Międzynarodowy Kongres Kontroli Audytu Antykorupcji i Zwalczania Oszustw, na którym polscy i zagraniczni goście dzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą na temat problemów, wyzwań i perspektyw stojących przed członkami zarządów i nadzoru, audytorami, kontrolerami wewnętrznymi, specjalistami zajmującymi się zarządzaniem ryzykiem korporacyjnym, zapobieganiem oraz wykrywaniem nadużyć gospodarczych i korupcji, governance i compliance.

Zobacz tegoroczną edycję

Zobacz wszystkie edycje Kongresu

Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej

Od momentu wprowadzenia ustawą obowiązku wdrożenia kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, co roku w kwietniu organizujemy w Warszawie Krajową Konferencję Kontroli Zarządczej, na której przedstawiciele środowisk zobowiązanych podsumowują stan wdrożenia i jakość funkcjonowania tego systemu oraz próbują wypracować praktyczne rozwiązania, pozwalające na jego doskonalenie i efektywne wykorzystanie, w czym wspomagają ich zaproszeni goście ze środowisk naukowych i biznesowych.

Zobacz tegoroczną edycję

Zobacz wszystkie edycje

 

Społeczność PIKW

Ostatnio na forum PIKW zobacz forum

Kontakt

Polski Instytut Kontroli
Wewnętrznej sp. z o.o. 

ul. Sienna 93 lok. 35, 

00-815 Warszawa,

tel. 22 654 10 44

faks 22 620 94 36

biuro@pikw.pl

 więcej