Szereg krótkich szkoleń tematycznych i specjalistycznych adresowany jest do osób zatrudnionych bezpośrednio w kontroli i audycie wewnętrznym lub ponoszących odpowiedzialność za kontrolę lub audyt wewnętrzny w swojej organizacji. Dedykowany jest każdemu, kto pragnie udoskonalić swoje umiejętności zarządzania przez wykorzystanie i stosowanie pozytywnych aspektów audytu wewnętrznego oraz procesów zarządzania ryzykiem.

 


Zmiany oraz najczęściej popełniane błędy w stosowaniu pzp w ramach realizowanych projektów POKL poparte przykładami z orzecznictwem (dyscyplina finansów publicznych, błędy w zamówieniach publicznych w świetle wyników kontroli)

Uczestnicy

Osoby wypełniające funkcje kontrolne z Wydziału Kontroli Projektów CRZL, zajmujące się kontrolą zamówień publicznych,  członkowie kadry kierowniczej odpowiedzialni w zakresie nadzoru nad realizacją czynności kontrolnych.

Cel szkolenia

Przygotowanie osób wykonujących czynności kontrolne do realizacji kontroli w zakresie badania postępowań o zamówienie publiczne tak aby można byłoby wskazać popełniane błędy, nieprawidłowości  oraz dokonać ich oceny i kwalifikacji. Ponadto celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z właściwym stosowaniem przepisów Prawa zamówień publicznych, poparte przykładami z orzecznictwa KIO , sądów, komisji orzekających o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, wyników kontroli.

Program szkolenia

  • Aktualny stan prawny dotyczący  zamówień publicznych
  • Kontrola zamówień publicznych - wybrane elementy Prawa zamówień publicznych
  • Przykładowe błędy i nieprawidłowości ujawniające się w trakcie przygotowania i prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne  – analiza prawidłowości wykonywania czynności przez zamawiającego
  • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
  • Zmiany w ustawie Prawo  zamówień publicznych  w 2012 roku – omówienie najistotniejszych propozycji zmian w ustawie

Osoba prowadząca

Trener MF, Audytor wewnętrzny, Arbiter z listy Prezesa UZP 2004-2007 r., Trener z listy Prezesa UZP z 1997 r., Konsultant zamówień publicznych - członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych ,  uczestnik szkoleń zagranicznych dla trenerów zamówień publicznych (International Training Centre Turyn) , praktyk w dziedzinie zamówień publicznych. Trener od wielu lat współpracujący z PIKW sp. z o.o. i uzyskujący najwyższe oceny i najlepsze recenzje od uczestników szkoleń.

Udział przynaje

  • 10 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia,  

          Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnęrznych

Miejsce realizacji

Warszawa, ul. Wolska 191,    Hotel Colibra      Lokalizacja       Galeria zdjęć

opcjonalnie - Katowice*, Gdańsk*

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 8 osób)

Uczestnictwo w szkoleniu

Cena i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz_zgloszenie.pdf

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

OswiadczenieVAT.pdf

Kontakt

Sylwia Hołuj-Hurkała- Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail:  s.holuj@pikw.pl

(22) 620-91-70| kom. 695 761 711| fax (22) 620 94 36