DZIEŃ PIERWSZY - 27 WRZEŚNIA
8:20-9:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
PORANNA KAWA
9:00-9:20 Zarząd Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej / Kanclerz KA
Prowadzenie: K. Wojtczak, R. Płaziak
Uroczyste otwarcie Kongresu
Powitanie Gości
GODZINA PRELEGENT TEMAT PRELEKCJI
9:20-9:50 Małgorzata Humel-Maciewiczak – Radca Prezesa NIK Oczekujemy na temat
9:50-10:30 Darko Dolinar – Doradca strategiczny; Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego w Banku Słowenii, centralnym banku słoweńskim przez 8 lat; członek Komisji Audytorów Wewnętrznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych (ESCB) / Słowenia Cyberbezpieczeństwo i audyt wewnętrzny
10:30-11:00 Krasimir Logofetov - CIA, CRMA, CFE; CAE, Oddział Audytu Wewnętrznego, VIVACOM, Sofia / Bułgaria

Audyt wewnętrzny - aktywna gwarancja promowania relacji etycznych i wartości w organizacji

11:00-11:15 Dyskusja
11:15-11:40 PRZERWA KAWOWA
11:40-12:10 Dr. Dimiter Dinev – Adiunkt na Wydziale „Kontroli Finansowej” na Uniwersytecie Gospodarki Narodowej i Światowej w Sofii; Przewodniczący Rady Zarządzającej ACEF; CFE, członek ACFE (USA) / Bułgaria Oszustwo cyfrowe w firmie - wykrywanie i zapobieganie
12:10-12:50 Ewa Maszer – Czynny oficer Policji, ekspert, koordynator Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Stołecznej Policji Oczekujemy na temat
12:50-13:30 Artur Gębicz - CFE, CDFA, Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Audytów IT, Spółdzielczy System Ochrony SGB (IPS SGB) Cyberbezpieczeństwo z perspektywy audytora i nie tylko
13:30-13:45 Dyskusja
13:45-14:25 LUNCH
14:25-15:00 Adam Chwalisz – Ekspert PIKW w zakresie audytu, compliance i zarządzania ryzykiem Oczekujemy na temat
15:00-15:30 Anna Nowakowska – International Compliance Officer, Uniwersytet w Zurychu / Szwajcaria Nowe wyzwania Compliance Officera - case study na podstawie działalności międzynarodowych firm
15:30-16:00 Andrew de Roy – Managing Partner Bearstone Global / Wielka Brytania Międzynarodowe aspekty śledztw compliance
16:00-16:30 oczekujemy na prelegenta Oczekujemy na temat
16:30-16:45 Dyskusja
18:30-24:00 UROCZYSTY BANKIET
DZIEŃ DRUGI - 28 WRZEŚNIA
8:30-9:00 PORANNA KAWA
GODZINA PRELEGENT TEMAT PRELEKCJI
9:00-9:30 oczekujemy na prelegenta Oczekujemy na temat
9.30 – 10.00 Piotr Welenc – CISA, CGEIT, CRISC, CRMA, ACO, QAVal.; Dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA Audyt skuteczności wdrożenia RODO w organizacji. Perspektywa inspektora i audytora
10:00-10:40 Joanna Karczewska – Ekspert w dziedzinie RODO Oczekujemy na temat
10:40-10:55 Dyskusja
10:55-11:25 PRZERWA KAWOWA
11:25-12:00 Małgorzata Grochal - Naczelnik Wydziału Koordynacji Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WŁ 2014-2020 Polityka przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych oraz korupcji w zakresie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - przykład skutecznych i proporcjonalnych środków zarządzania i kontroli funkcjonujących w jednostce samorządu terytorialnego
12:00-12:45 Piotr Parużnik – Poczta Polska Zakres: Bezpieczeństwo IT
12:45-13:15 Rafał Hryniewicz – Prezes Zarządu E-nform sp. z o.o.; były oficer Policji oraz Naczelnik Wydziału Analiz CBA
Krzysztof Krak – właściciel firmy Compliance Business Administration Krzysztof Krak, były Dyrektor Departamentu Analiz i Gabinetu Szefa CBA, były Szef Krajowego Biura Interpol
Jak przeciwdziałać ryzyku wystąpienia korupcji i konfliktu interesów w kontekście obecnych i projektowanych wymogów polskiego prawa?
13:15-13:30 Dyskusja
13:30-13:45 ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU Nagrody
13:45-14:00 UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE XVII KONGRESU

 

Agenda jest nieustannie uzupełniana.

Kolejność wystąpień oraz prelegenci mogą ulec zmianie.