Gość specjalny

Mieczysław Łuczak - Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli

 

Prelegenci, którzy potwierdzili już swój udział:

Marcin Antoniak – Radca Prawny w jednej z jednostek administracji rządowej

Adam Bela - Audytor, Ekspert PIKW w zakresie kontroli zarządczej

Adam Chwalisz CFE – Ekspert PIKW w zakresie audytu, compliance i zarządzania ryzykiem

Anna Ciastoń CFE - Audytor w Jednostce Wojskowej, długoletni pracownik wojska, specjalista ds. zamówień publicznych

Zbigniew Gawlik - Wieloletni Dowódca Jednostek Wojskowych, Kanclerz Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Rafał Hryniewicz – Szef Pionu Bezpieczeństwa Wewn. w PCBC S.A., były Naczelnik Wydziału Analiz w CBA

Dariusz Kozłowski - ekspert w dziedzinie przeciwdziałania nadużyciom gospodarczym i korupcji

Krzysztof Krak – Ekspert w zakresie Antykorupcji, były Dyrektor Dep. Analiz i Gabinetu Szefa CBA

Mieczysław Magierski - Pełnomocnik Dyrektora ds. Kontroli Zarządczej, Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

Rafał Krzemień - Przewodniczący Rady Programowej PIKW

Robert Płaziak CFE - Audytor, Dyrektor Szpitala Publicznego

Ryszard Sołowiej -  Ekspert ds. zamówień publicznych, były Arbiter i Trener z listy Prezesa UZP.

Robert Toruj - architekt systemów informatycznych, ABI, autor kursów i szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych

 

Wśród poruszanych tematów znajdą się:

  1. RODO – wdrożenie
  2. Ustawa o jawności życia publicznego
  3. Systemy Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym
  4. Zamówienia publiczne - nowe regulacje – elektronizacja zamówień
  5. Kontrola biznesowa – należyta staranność podatnika – zgodnie z Dyrektywą UE nr45/2010

Szczegółowa agenda pojawi się już wkrótce i będzie uzupełniana w miarę potwierdzania kolejnych tematów.