Warszawa720.0010-09-2020 - 11-09-202004-09-2020 53

Uczestnicy

Pracownicy Instytucji publicznej i samorządowej, oraz inni zainteresowani.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z programem przeciwdziałania korupcji, przewidzianych zadań i obszarów objętych programem, sposobem uzyskania satysfakcjonujących mierników w szczególności poprzez zapoznanie z pojęciem zjawiska korupcji i jej form, kodyfikacji karnej przestępstw korupcyjnych sposobów ujawniania i zapobiegania zjawiskom korupcji.

Program szkolenia

Program udostępniany na potrzeby uczestnika.

Forma szkolenia

Wykład z metodami multimedialnymi, warsztaty, studium przypadku.

Prowadzący

Eksperci organów ścigania z zakresu zwalczania przestępczości korupcyjnej.

 

Udział przyznaje

  • 6 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

          Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

 

Miejsce realizacji 

Warszawa Centrum lub Wola - dokładne miejsce realizacji zostanie określone w informacji mailowej, wysłanej do uczestników szkolenia na 7 dni przed terminem realizacji.

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz Zgłoszenie udziału

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz  Oświadczenie_VAT

Kontakt

Anastazja Litwinowa - Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail:a.litwinowa@pikw.pl

(22) 620-95-40 kom.533-606-007| fax (22) 620 94 36

   Zapraszamy do udziału      

 

Nadużycia, oszustwa, korupcja