Miejsce realizacji: Warszawa; Cena: 720.00; Termin realizacji: 20-01-2020 - 20-01-2020Zapisy do: 20-01-2020 pozostało 62 dni

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do osób zarówno posiadających doświadczenie w zakresie zapobiegania i ujawniania nadużyć na szkodę instytucji/firmy, jak i tych, którzy problematyką tą zajmują się od niedługiego czasu.Na zajęciach przedstawione zostaną rodzaje, sposoby i mechanizmy nadużyć na szkodę pracodawcy, dokonywanych zarówno przez pracowników, jak i kontrahentów. Poczynając od najprostszych do bardziej złożonych sposobów także grup zorganizowanych, przy wykorzystaniu m.in. technik manipulacyjnych, fałszowania dokumentów, kradzieży tożsamości i innych. Szkolenie zawiera elementy ujawniania i zapobiegania tego rodzaju nadużyciom, a także identyfikacji ryzyka. Na podstawie konkretnych przykładów i spraw, które zostały już rozwiązane, a także nagłośnionych w środkach masowego przekazu zostaną pokazane sygnały ostrzegawcze, sytuacje, które umożliwiły dokonanie wyłudzeń i nadużyć, a także możliwości ich wykrywania.

Cel szkolenia

Odbiorca szkolenia zostanie zaopatrzony w wiedzę z zakresu najnowszych metod nadużyć gospodarczych, oceny wiarygodności pracownika i klienta pod kątem rozpoznawania jego oznak nieszczerości, a także oceny wiarygodności dokumentów w kontekście fałszerstwa. Praktyczne przykłady i ćwiczenia kształtować będą umiejętności weryfikacji i oceny prawdziwości dokumentów oraz wiarygodności pracownika i kontrahenta, a także wykrywania nadużyć.

Elementy szkolenia

 • Omówienie rodzaju, sposobów i mechanizmów nadużyć, studium przypadków
 • Prowadzenie mini śledztw jako jedna z form ćwiczeń i identyfikacji ryzyk
 • Omówienie technik wywierania wpływu na ludzi (manipulacji), symulacje
 • Rozpoznawanie oznak nieszczerości pracownika lub kontrahenta, ćwiczenia
 • Sposoby ujawniania fałszerstwa dokumentów.

Program szkolenia

 • Co to jest nadużycie i jakie są jego rodzaje w kontekście prawnym, karnym i majątkowym (sprzeniewierzenia, oszustwa, kreatywna księgowość, kradzież, przywłaszczenie, korupcja i inne)
 • Omówienie najnowszych i najczęstszych metod w/w nadużyć, na przykładzie spraw rozwiązanych.
 • Omówienie oraz wskazanie przyczyn umożliwiających realizację nadużycia, studium przypadków
 • Omówienie technik wywierania wpływu na ludzi (w tym manipulacji) jako przyczyny nadużyć i ujawnianie zagrożeń z nimi związanych, symulacje
 • Rozpoznawanie oznak nieszczerości pracownika i kontrahenta podczas rozmów, ćwiczenia
 • Rozmowa z klientem (pracownikiem) jako źródło informacji o jego wiarygodności
 • Sygnały świadczące o „kłamstwie”
 • Weryfikacja dokumentów i danych przedkładanych przez klienta firmy
 • Dokumenty personalne i sposoby ich fałszerstw
 • Inne rodzaje dokumentów i sposoby ich weryfikacji
 • Metody uzyskiwania informacji
 • Zapobieganie i ujawnianie nadużyć – algorytm podejmowanych czynności, ćwiczenia - prowadzenie mini śledztw.

Prowadzący

Praktycy, eksperci organów ścigania z kilkunastoletnim doświadczeniem i przeszkoleniem, w tym międzynarodowym.

Wszelkie prawa autorskie związane z tematem, koncepcją i programem szkolenia są zastrzeżone przez autora. Kopiowanie, wykorzystywanie i upowszechnianie bez jego zgody jest niedozwolone i chronione prawem.

Udział przyznaje

 • 6 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

          Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

Miejsce realizacji

Warszawa Centrum lub Wola - dokładne miejsce realizacji zostanie określone w informacji mailowej, wysłanej do uczestników szkolenia na 7 dni przed terminem realizacji.

 

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

Uczestnictwo w szkoleniu

Cena i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz Zgłoszenie udziału

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz Oświadczenie VAT

Kontakt 

Karolina Kolasa - Inspektor ds. Szkoleń
e-mail: k.kolasa@pikw.pl

(22) 620 95 40| kom. 533 606 007| fax (22) 620 94 36

 

  Zapraszamy do udziału 

 

Nadużycia, oszustwa, korupcja