Społeczność

Kilkanaście lat w branży, intensywna działalność promująca i edukacyjna formująca środowisko audytorów i kontrolerów zaowocowały szeregiem kontaktów międzyludzkich. Część z nich znajduje odzwierciedlenie w mniej lub bardziej formalnych grupach i inicjatywach, które mamy przyjemność Państwu zaprezentować i do uczestnictwa w których chcemy Państwa serdecznie zachęcić. Jak mówi staropolskie przysłowie: co dwie głowy to nie jedna...

W pierwszym rzędzie zapraszamy na kolejny Międzynarodowy Kongres poświęcony zagadnieniom audytu i kontroli wewnętrznej. Jest to bez wątpienia wydarzenie sprzyjające nawiązywaniu nowych kontaktów oraz podtrzymywaniu starych więzi a jednocześnie  pozwalające na zawodowy rozwój wszystkich jego Uczestników. Kongres wpisał się już na trwale w krajobraz polskiego środowiska audytorów i kontrolerów wewnętrznych.

Zdecydowanie inną rolę pełnić ma Krajowa Lista Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych. Z założenia wpis na listę świadczyć ma o przynależności do grona zawodowców, poświadczać o kwalifikacjach osobistych.

Nieco bardziej kameralna i związana z nami jest przynależność do Klubu PIKW, skutkująca m.in. zniżkami w ofercie instytutu oraz dostępem do zamkniętej bazy informacji.

I w końcu forum dyskusyjne PIKW, obecnie włączone w strukturę e-PIKW, pozwalające na wymianę poglądów w internecie. Aby z niego skorzystać należy dołączyć do grona użytkowników serwisu. Użytkownikiem może zostać każdy - należy poświęcić kilka minut na założenie konta. Zapraszamy.