Cena: 1285.00; Termin realizacji: 26-10-2017 - 27-10-2017Zapisy do: 25-10-2017 pozostało 32 dni

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest  do kadry zarządzającej i kierowniczej, kontrolerów i audytorów oraz osób, które są zainteresowane strategią zarządzania ryzykiem w procesie zamówień publicznych. 

 

Cel szkolenia

Identyfikacja i analiza ryzyka, ocena, pomiar i właściwe oszacowanie zagrożeń w komórce zamówień publicznych pozwalające na dostosowanie działań w przypadku wystąpienia zagrożenia, a w efekcie zapewnienie ciągłości realizacji zadań. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do zarządzania ryzykiem w procesie zamówień publicznych.

 

Program szkolenia

 • Zdefiniowanie pojęć: strategia, zarządzanie, ryzyko, definicje w zamówieniach  publicznych po zmianach pzp
 • Określenie ram procesu zamówień publicznych
 • Identyfikacja ryzyk występujących w procesie zamówień publicznych
 • Ocena ryzyka inherentnego
 • Mechanizmy kontrolne
 • Ocena ryzyka rezydualnego
 • Zaprezentowanie wyników analizy ryzyka procesu zamówień publicznych - mapa ryzyka
 • Skonfrontowanie oceny ryzyka rezydualnego z oceną ryzyka akceptowalnego  w zamówieniach publicznych
 • Strategia zarządzania ryzykiem rezydualnym
 • Studium przypadku

 

Prowadzący

Justyna Kronstedt - Certyfikowany audytor, doświadczony konsultant, trener i wykładowca  Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach, ukończone liczne studia podyplomowe m.in. Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w Krakowskiej Szkole Wyższej. Obecnie uczestniczka seminarium doktoranckiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Kilkunastoletnia kariera zawodowa w GK PGNiG, zapoczątkowana pracą w finansach, księgowa, następnie specjalista ds. księgowości w tym rachunkowości a w konsekwencji specjalista ds. kontroli i audytu wewnętrznego. Specjalizuje się w szeroko rozumianym zarządzaniu ryzykiem. Posiadana wiedza, doświadczenie oraz przygotowanie pedagogiczne zaowocowały wysoko ocenianymi ankietami z przeprowadzonych szkoleń oraz zajęć na studiach podyplomowych.

 

Udział przyznaje

 • 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia

        Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

 • 12 punktów CPE

        

Numer identyfikacyjny PIKW w Rejestrze CPE 129051  / Registry ID: 129051

PIKW is registered with the National Association of State Boards of Accountancy (NASBA) as a sponsor of continuing professional education on the National Registry of CPE Sponsors. State boards of accountancy have the final authority on the acceptance of individual courses for CPE credit. Complaints regarding registered sponsors may be submitted to the National Registry of CPE
 

Miejsce realizacji

Warszawa*, możliwe miejsca realizacji :

Siedziba PIKW, ul. Sienna 93 lok.35 

Hotel Colibra, ul. Wolska 191,

Centrum szkoleniowe BusinessRoom,  ul. Grójecka 1/3 

Opcjonalnie*: Ruda Śląska, Gdańsk

 

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz  Zgłoszenie udziału

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz  Oświadczenie_VAT.pdf

 

Kontakt

Anastazja Litwinowa - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: a.litwinowa@pikw.pl

(22) 620-95-40| kom. 533 606 007| fax (22) 620 94 36

 

...............................................       Serdecznie zapraszamy do udziału       ...................................................

Kontrola wewnętrzna | Zamówienia publiczne | Zarządzanie ryzykiem