Ruszyła rekrutacja na studia podyplomowe kierunku Audyt wewnętrzny.

Start semestru w lutym 2018


Rodzaj studiów:

Studia podyplomowe

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)

Język wykładowy:

polski

Tryb studiów:

niestacjonarne

Lokalizacja:

Warszawa

Uczelnia:

AFiB Vistula

 

 
Po więcej informacji oraz celem zapisu zapraszamy do kontaktu z uczelnią:

 

tel. 22 45 72 363
e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

 

oraz na stronę uczelni: 

Link do opisu kierunku