Miejsce realizacji: Warszawa; Cena: 1285.00; Termin realizacji: 05-08-2019 - 05-08-2019Zapisy do: 02-08-2019 pozostało 16 dni

Uczestnicy

Kadra kierownicza, pełnomocnicy ds. zarządzania jakością, audytorzy wewnętrzni i wiodący PN-EN ISO 9001:2015.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień dotyczących systemu ochrony przed zagrożeniami korupcyjnymi.

Oczekiwany rezultat po szkoleniu

Szkolenie ma za zadanie doprowadzić uczestników do opanowania umiejętności identyfikacji potencjalnych obszarów zagrożeń korupcyjnych w organizacji oraz znajomości dodatkowych wymagań odnośnie nakładki w stosunku do normy PN-EN ISO 9001:2015

Program  szkolenia

Zakres programowy ukierunkowany jest na przedstawienie tematyki antykorupcji oraz wymagań dodatkowych nakładki antykorupcyjnej w stosunku do normy PN-EN ISO 9001:2015.

Program szkolenia obejmuje między innymi następującą tematykę:

 

 • zakres zjawiska, podstawowe regulacje prawne
 • koncepcja i założenia systemu
 • podstawowe zasady zarządzania jakością wg ISO 9000 w kontekście systemu  
 • przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
 • podstawowe terminy i definicje
 • projektowanie systemu - identyfikacja procesów i analiza ryzyka dotycząca zagrożeń  
 • wybrane wymagania normy PN-EN ISO 9001
 • wymagania dodatkowe - kryteria systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym

Osoby prowadzące

Certyfikowany Audytor ds. Kontroli Wewnętrznej CICA (USA), Certyfikowany Audytor Systemów Zarządzania Jakością IRCA QMS (GB), audytor INK EFQM (NL), auditor Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, audytor wewnętrzny Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej II Stopnia, Członek Zarządu Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej - IIC Polska. Z wykształcenia mgr ekonomii, absolwent studiów podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie Organizacji i Zarządzania oraz Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie w zakresie Audytu i Kontroli, Problematyką wdrażania i audytowania systemów zajmuje się od 2001r. Początkowo, jako pełnomocnik ds. zarządzania jakością, następnie jako wdrożeniowiec systemów w jednostkach sektora publicznego oraz auditor certyfikowanych systemów zarządzania jakością z ramienia PCBC. Równocześnie zajmował się nadzorowaniem problematyki w zakresie: 

 • doskonalenia badań audytowych i procedur kontrolnych;
 • wdrażania systemowych rozwiązań w zakresie oceny skuteczności i efektywności realizacji planów   strategicznych;
 • analizy ryzyka i diagnozowania obszarów wymagających doskonalenia; 
 • wdrażania systemowych rozwiązań w zakresie celów jakościowych;
 • wdrażania kontroli zarządczej w jednostce.

Uczestnicy otrzymają

Miejsce realizacji

Warszawa Centrum lub Wola - dokładne miejsce realizacji zostanie określone w informacji mailowej, wysłanej do uczestników szkolenia na 7 dni przed terminem realizacji.

 

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt udziału i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz  Zgłoszenie udziału

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz Oswiadczenie VAT.pdf 

Kontakt

Karolina Kolasa - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: k.kolasa@pikw.pl

(22) 620 95 40| kom. 533 606 007| fax (22) 620 94 36

 

...............................................       Zapraszamy do udziału       ...................................................

 

ISO