Uczestnicy

 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracyjno-biurowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne (niebędących pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach robotniczych) jak również pracowników z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Cel szkolenia

 

Aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach wystąpienia zagrożenia.

 

Program szkolenia

 

  1. Wybrane regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
  2. Ocena zagrożeń czynników występujących w procesie pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
  3. Organizacja stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii
  4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy

 

Miejsce realizacji

 

Szkolenie realizowane w formie samokształcenia kierowanego - e-learningowe

 

Uczestnictwo w szkoleniu

 

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym

 

Pobierz  Zgłoszenie_udziału

 

Kontakt

 

Wioleta Gołaszewska - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: w.golaszewska@pikw.pl

(22) 620-91-70| kom. 533 315 538 | fax (22) 620 94 36

 

  Zapraszamy do udziału