Szereg krótkich szkoleń tematycznych i specjalistycznych adresowany jest do osób zatrudnionych bezpośrednio w kontroli i audycie wewnętrznym lub ponoszących odpowiedzialność za kontrolę lub audyt wewnętrzny w swojej organizacji. Dedykowany jest każdemu, kto pragnie udoskonalić swoje umiejętności zarządzania przez wykorzystanie i stosowanie pozytywnych aspektów audytu wewnętrznego oraz procesów zarządzania ryzykiem.

 


Uczestnicy

Audytorzy i kontrolerzy oraz kadra kierownicza każdego szczebla.

Cel szkolenia

Wykształcenie umiejętności stosowania wybranych elementów taktyki i technik przesłuchań.

Osiągnięcie tego celu pozwoli uczestnikom szkolenia na sprawne i skuteczne wykonywanie zadań, którymi są:

 • przeprowadzenie wywiadu, rozpytania,
 • przesłuchiwanie świadka,
 • przesłuchiwanie strony/kontrolowanego
 • rozmowa operacyjna.

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do przesłuchania
 • Wybrane umiejętności praktyczne
 • Rodzaje rozmów i przesłuchań
 • Umiejętność prowadzenia rozmów
 • Przesłuchanie poznawcze
 • Wykrywanie kłamstw
 • Przesłuchanie świadka i pokrzywdzonego

Prowadzący

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji (2000), absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (1997), absolwent Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Komitet w Polsce (1998). W 2003 roku ukończył szkolenie specjalistyczne prowadzone przez agentów specjalnych FBI na temat „Interviewing and Interrogation” (Certyfikat Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych Ameryki). Funkcjonariusz Policji od 1991 roku (zajmował różne stanowiska służbowe od policjanta po komendanta komisariatu).

Obecnie oficer Policji w st. spoczynku. Wykładowca na kilku uczelniach w kraju.

Szkoli funkcjonariuszy celnych, oraz kontrolerów organów podatkowych.

Udział przyznaje

 • 10 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia,  

          Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnęrznych

Miejsce realizacji

Warszawa, ul. Ciołka 6,    Ośrodek Szkoleniowy Exploris       Lokalizacja       Galeria zdjęć

opcjonalnie - Katowice*, Gdańsk*

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 8 osób)  

Uczestnictwo w szkoleniu

Cena i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz_zgloszenie.pdf

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

OswiadczenieVAT.pdf

Kontakt 

Sylwia Hołuj-Hurkała- Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail:  s.holuj@pikw.pl

(22) 620-91-70| kom. 533 350 533| fax (22) 620 94 36