Szereg krótkich szkoleń tematycznych i specjalistycznych adresowany jest do osób zatrudnionych bezpośrednio w kontroli i audycie wewnętrznym lub ponoszących odpowiedzialność za kontrolę lub audyt wewnętrzny w swojej organizacji. Dedykowany jest każdemu, kto pragnie udoskonalić swoje umiejętności zarządzania przez wykorzystanie i stosowanie pozytywnych aspektów audytu wewnętrznego oraz procesów zarządzania ryzykiem.

 


 

 

Uczestnicy :

Audytorzy i kontrolerzy oraz kadra kierownicza każdego szczebla. 

Celem głównym jest : 

Wykształcenie umiejętności stosowania wybranych elementów taktyki i technik komunikacji. Osiągnięcie tego celu pozwoli uczestnikom szkolenia na sprawne i skuteczne wykonywanie zadań w których sposób komunikacji odgrywa rolę nadrzędną. Proponowane szkolenie ma na celu doskonalenie umiejetności z zakresu taktyki i technik prowadzenia rozmów i właściwej ich interpretacji.

Prowadzący :  

Nadkomisarz Wiesław Zyskowski

Program

oparty jest na bazie szkoleń dla Policji  z zakresu przesłuchań świadków.


Pobierz zgłoszenie Pobierz zgłoszenie (114.75 KB 2010-02-22 13:41)