Dlaczego warto zgłosić swój udział wcześniej? Przesłanie zgłoszenia na minimum  21 dni przed terminem realizacji szkolenia, to 5 % dodatkowego rabatu od ceny podstawowej


Miejsce realizacji: Warszawa; Poziom: dla średnio-zaawansowanych; Cena: 1285.00; Termin realizacji: 06-02-2019 - 07-02-2019Zapisy do: 05-02-2019 pozostało 54 dni

Uczestnicy

Audytorzy i kontrolerzy oraz kadra kierownicza każdego szczebla.

Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie szkolenia I stopnia.

 

Cel szkolenia

 • Ćwiczenie przeprowadzania wywiadów/przesłuchań z wykorzystaniem metody FBA oraz technik specjalnych;
 • Nabycie umiejętności wykorzystywania podstawowych reguł wpływu społecznego i technik perswazji;
 • Uzyskanie umiejętności w obszarze reagowania na obronne strategie osoby ujawniane podczas czynności.

 

Program szkolenia

 • Przesłuchanie metodą FBI oraz techniki specjalne sprzyjające uzyskaniu rzetelnych i wiarygodnych wyjaśnień – przypomnienie.
 • Motywowanie do współdziałania krok po kroku - sprawdzone metody wpływu społecznego i techniki perswazyjne.
 • Efektywny wywiad i przesłuchanie – symulacje.

- zaplanowanie oraz przygotowanie czynności;

- nawiązywanie kontaktu z osobą oraz kontrola przebiegu interakcji;

- formułowanie i zadawanie pytań

- umiejętność obserwacji i aktywnego słuchania;

- zakończenie czynności i kontaktu z osobą.

 • Reagowanie na obronne strategie osoby ujawniane podczas wywiadu i przesłuchania - symulacje.
 • Interpretacja uzyskanych informacji, wnioski końcowe - ćwiczenie.
 • Posumowanie szkolenia – feed-back ze strony osoby prowadzącej,

 

Prowadzący

Mariola Dorota Wołoszyn - psycholog, emerytowany oficer Policji. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 15 lat wykonywała zadania psychologa policyjnego. Ukończyła liczne szkolenia, prowadzone przez polskich oraz zagranicznych specjalistów (m.in. Conflict Resolution, Research and Resource Center z USA, Milton H. Erickson Institut w Berlinie, Department of Justice FBI, Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie), głównie z zakresu interwencji kryzysowej, patologii w środowisku pracy, negocjacji i mediacji, przemocy fizycznej i psychicznej, nadużyć seksualnych, psychologii śledczej, profilowania nieznanych sprawców przestępstw, psychologicznej oceny wiarygodności świadków i osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Posiada kompetencje oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie sporządzania portretów psychologicznych nieznanych sprawców przestępstw, wykonywania ekspertyz typologicznych na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz oceny wiarygodności osób, w tym z wykorzystaniem analizy lingwistycznej tekstu.

                                

Od wielu lat szkoli różne grupy odbiorców w zakresie technik i metod zdobywania informacji oraz oceny ich wiarygodności. Prowadzi warsztaty rozwijające umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych (radzenie sobie ze stresem, negocjacje i mediacje), stosowania deeskalacji opartej na umiejętnościach interpersonalnych oraz efektywnego wywierania wpływu na ludzi. Uczy też skutecznego działania w sytuacjach kryzysowych, szczególnie w przypadku napadu i wzięcia zakładników. 

 

Udział przyznaje

 • 10 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia,  

         Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnęrznych

 • 12 punktów CPE

 

        

Numer identyfikacyjny PIKW w Rejestrze CPE 129051  / Registry ID: 129051

PIKW is registered with the National Association of State Boards of Accountancy (NASBA) as a sponsor of continuing professional education on the National Registry of CPE Sponsors. State boards of accountancy have the final authority on the acceptance of individual courses for CPE credit. Complaints regarding registered sponsors may be submitted to the National Registry of CPE
 

Miejsce realizacji

Warszawa, możliwe miejsca realizacji :

Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej, ul. Sienna 93 lok.35 

Hotel Colibra, ul. Wolska 191,

Centrum szkoleniowe BusinessRoom,  ul. Grójecka 1/3

 

 

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz  Zgłoszenie udziału

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz  Oświadczenie VAT.pdf 

 

Kontakt 

Karolina Kolasa- Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: k.kolasa@pikw.pl

(22) 620 95 40| kom. 533 606 007| fax (22) 620 94 36

 ...............................................       Serdecznie zapraszamy do udziału  ..................................................

 


«Szkolenia archiwum«