Szereg krótkich szkoleń tematycznych i specjalistycznych adresowany jest do osób zatrudnionych bezpośrednio w kontroli i audycie wewnętrznym lub ponoszących odpowiedzialność za kontrolę lub audyt wewnętrzny w swojej organizacji. Dedykowany jest każdemu, kto pragnie udoskonalić swoje umiejętności zarządzania przez wykorzystanie i stosowanie pozytywnych aspektów audytu wewnętrznego oraz procesów zarządzania ryzykiem.

 


według światowych bestsellerów – Stephena R. Coveya
„Nawyki skutecznego działania” i Sun Tzu „ Sztuka wojny”

Odbiorcy szkolenia

Kadra menadżerska, kadra wyższego i średniego szczebla na każdym poziomie organizacji. 

Cel szkolenia 

 • popularyzacja instrumentów wspierających osiąganie sukcesu  audytora – kontrolera XXI wieku.
 • doskonalenie umiejętności  wg światowych standardów.
 • rozwój kompetencji w zmieniających się warunkach trzeciego tysiąclecia.
 • podniesienie efektywności działania przekładającej się na wyniki.
 • wsparcie dla konstruktywnego zarządzania sobą, relacjami  i potencjałem pracowniczym.
 • pogłębienie świadomości współzależności i współodpowiedzialności w zakresie postrzegania i zachowań.
 • wypracowanie standardów postrzegania procesu realizowania celów własnych do osiągania sukcesu w szerszej perspektywie, jako elementu wpisanego w proces realizacji założeń .

 

 

Program ramowy szkolenia (2-dniowe – 16 godz. dydaktycznych)

 1. Blok psychologiczny wspierający zwiększenie zaangażowania.
 2. Trzecie tysiąclecie – czas ukierunkowany na sukces.
 3. MindMap - kreatywne wsparcie dla autora – kontrolera w drodze do sukcesu.
 4. Zasilanie sukcesu z biokomputera –„ resetowanie danych i wprowadzanie nowych".
 5. Terapia i coaching w procesie rozwoju.
 6. Współczesne standardy pracy audytora – kontrolera.
 7. Balans praca – mój życiowy biznes plan.8.Programowanie sukcesu.
 8. Audytor – kontroler – „ kapitanem swojego statku"
 9. Komunikacja słowem, gestem, zachowaniem w służbie sukcesu.
 10. Kroki do własnej efektywności.
 11. "Szybowanie z orłami"- decyzje i ryzyko Audytora – Kontrolera.
 12. Audytor – kontroler w zespole – rozpoznawanie preferencji i ról.
 13. Etyka – wspomaganie dla sukcesu.
 14. Klucze do sukcesu.
 15. Sukces oczami znawców:
  1. Czynniki sukcesu wg światowego bestselleru S.R. Coveya.
  2. Techniki wschodnie dla osiągania sukcesu.
 16. Sztuka wojenna oczami mistrzów.
  1. Wojna – walka idei wg klasycznego dzieła Sun Tzu.
  2. Rady Miyamoto Musahi .
  3. Mądry wojownik i efekt bumerangu.
 17. Wolne wnioski wspierające dalszy rozwój audytora – kontrolera.

Miejsce: Warszawa, Katowice

 

pdf Pobierz_zgloszenie

 

Kontakt 
e-mail: biuro@pikw.pl 

(22) 654 10 44 | fax (22) 620 94 36